מוצרים אחרים

שנה את רמת האמון של הרשת והמכשירים שלך

רמת האמון קובעת את רמת ברירת המחדל של הגישה שיש למכשירים ברשת אל המחשב שלך. כל התקן הנמצא ברשת שאינו מוגדר במפורש כמהימן או כמוגבל מקבל את רמת האמון של הרשת. רמת האמון ההתחלתית לרשת נקבעת בהתאם לתצורת המחשב.

בעת שינוי רמת אמון של רשת, מוצר Norton מקצה את אותה רמת אמון לכל המכשירים המחוברים לאותה רשת. ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל של הרשת עבור מכשירים בודדים על-ידי שינוי רמת האמון של כל התקן לרמה של אמון או הגבלה.

אם אתה משתמש ברשת אלחוטית שאינה מאובטחת, רמת האמון המוגדרת כברירת מחדל לכל המכשירים הנמצאים ברשת היא ציבורית.

שנה את רמת האמון של הרשת שלך

 1. יש לפתוח את מוצר אבטחת Norton למכשיר.

  אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

 2. בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על הגדרות.

 3. בחלון הגדרות, לחץ על חומת אש.

 4. בכרטיסייה הגדרות כלליות, בשורה אמון ברשת, לחץ על קבע תצורה.

 5. בחלון אמון ברשת, תחת רמת אמון, בחר אחד מהפריטים הבאים:

  • אמון מלא כדי לאפשר את כל תעבורת הרשת שמחשבך מקבל מרשתות מהימנות. עדיין מתבצע מעקב אחר התקפות ופגיעות ידועות. עליך לבחור בהגדרה זו רק כאשר אתה בטוח שהרשת בטוחה לחלוטין.

  • פרטית להגנה על מחשבך מפני התקפות ידועות ותעבורה בלתי צפויה ושיתוף קבצים, תיקיות, מדיה ומדפסות עם מכשירים אחרים ברשת שלך. לקביעת רמת האמון לרמה 'פרטית', מחשבך חייב לעמודו בדרישות הבאות: אין לו כתובת IP ציבורית; הוא מחובר לרשת מקומית באמצעות חיבור מאובטח; קטגוריית הרשת שלו ב-Windows Vista מוגדרת כ'פרטית'.

  • ציבורית להגנה על מחשבך מפני התקפות ידועות ותעבורה בלתי צפויה וחסימה של שיתוף קבצים, תיקיות, מדיה ומדפסות עם מכשירים אחרים ברשת שלך. כברירת מחדל, הגדרה זו גם חוסמת חיבורי שולחן עבודה מרחוק.

   כדי לשתף קבצים, תיקיות, מדיה ומדפסות ולהגדיר חיבור שולחן עבודה מרחוק עם מכשירים ברשת, ניתן להגדיר רשתות ציבוריות - חריגים.

  • מוגבלת לחסימת תקשורת בין מכשירים ברשת שלך למחשבך. מכשירים ברשתות מוגבלות עדיין מאפשרים גלישה באתרי אינטרנט, שליחה וקבלת דואר אלקטרוני או העברת תקשורת אחרת.

 6. לחץ על החל, ולאחר מכן לחץ על אישור.

שנה את רמת האמון של התקן

 1. יש לפתוח את מוצר אבטחת Norton למכשיר.

  אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

 2. בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על הגדרות.

 3. בחלון הגדרות, לחץ על חומת אש.

 4. בכרטיסייה הגדרות כלליות, בשורה אמון במכשיר, לחץ על קבע תצורה.

 5. בחלון אמון במכשיר, תחת רמת אמון, בחר באחד מהפריטים הבאים:

  • אמון מלא לניטור המכשיר רק לקיומן של התקפות ופגיעות ידועות.

   עליך לבחור בהגדרה זו רק כאשר אתה בטוח שהמכשיר בטוח לחלוטין.

  • מוגבל לחסימה של גישת המכשיר למחשבך.

 6. לחץ על החל, ואז לחץ על אישור.

  מוצר Norton שברשותך ‎ מציג את רמת האמון של כל אחד מהמכשירים המוגבלים בסמל של אותו מכשיר.

יש צורך בעזרה נוספת?

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v9802264
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 01/11/2021