Inne produkty

Konfigurowanie ograniczeń w systemie iOS

Aby uzyskać maksymalną ochronę zapewnianą przez program Norton Family, należy skonfigurować ograniczenia na urządzeniu z systemem iOS, którego używa dziecko. Uniemożliwia to dzieciom korzystanie z przeglądarki lub aplikacji, które nie są monitorowane przez program Norton Family, lub odinstalowanie programu Norton Family. Najlepiej skonfigurować ograniczenia od razu, zanim dziecko zacznie korzystać z urządzenia. Należy także ustawić ograniczenie uniemożliwiające dziecku korzystanie z innej przeglądarki niż Norton Family.

Konfigurowanie ograniczeń w systemie iOS

  1. Stuknij aplikację Ustawienia > Czas korzystania z urządzenia > Ograniczenia zawartości i prywatności.

  2. Włącz opcję Ograniczenia zawartości i prywatności.

  3. Stuknij sekcję Dozwolone aplikacje, a następnie wyłącz opcję Safari.

    Aplikacja Norton Family nie monitoruje przeglądarek innych niż przeglądarka Norton Family. Po zainstalowaniu profilu przeglądarka Safari jest automatycznie zablokowana. Jeśli jest aktywna, sprawdź, czy na urządzeniu zainstalowano profil.

  4. Stuknij sekcję Zakupy w sklepach iTunes i App Store, stuknij opcję Usuwanie aplikacji i wybierz opcję Nie zezwalaj.

  5. W sekcji Ograniczenia zawartości stuknij przycisk Aplikacje, a następnie stuknij zakres wieku dziecka, na przykład 12+ lub poniżej 12 lat.

    Uniemożliwi to dziecku pobieranie aplikacji, które mogą być nieodpowiednie dla jego wieku.

Aplikacja Norton Family nie monitoruje przeglądarek innych niż przeglądarka Norton Family. Po zainstalowaniu profilu przeglądarka Safari jest automatycznie zablokowana. Jeśli jest aktywna, sprawdź, czy na urządzeniu zainstalowano profil.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v115378369
System operacyjny: iOS
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2021