Άλλα προϊόντα

Ρύθμιση περιορισμών σε συσκευές iOS

Ρυθμίστε περιορισμούς στη συσκευή iOS του παιδιού σας για βέλτιστη προστασία από τη Norton Family. Αυτή η ενέργεια αποτρέπει τα παιδιά σας από τη χρήση προγραμμάτων περιήγησης ή εφαρμογών που δεν παρακολουθούνται από τη Norton Family, καθώς και από την απεγκατάσταση της Norton Family. Συνιστάται να ορίσετε περιορισμούς αμέσως πριν την έναρξη χρήσης της συσκευής από το παιδί σας. Πρέπει επίσης να αποκλείσετε τη χρήση όλων των προγραμμάτων περιήγησης εκτός από τη Norton Family για το παιδί σας.

Ρύθμιση περιορισμών σε συσκευές iOS

 1. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS 11 και παλαιότερες εκδόσεις, πατήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε Γενικά.

  • Σε λειτουργικό σύστημα iOS 12 και παραπάνω, πατήστε τα στοιχεία εφαρμογής Ρυθμίσεις > Χρόνος χρήσης οθόνης > Περιορισμοί περιεχομένου και ιδιωτικού απορρήτου.

 2. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS 11 και παλαιότερες εκδόσεις, πατήστε την επιλογή Περιορισμοί και ενεργοποιήστε την. Πρέπει να δημιουργήσετε ή να πληκτρολογήσετε έναν 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης περιορισμών.

  • Σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS 12 και νεότερες εκδόσεις, ενεργοποιήστε το στοιχείο Περιορισμοί περιεχομένου και ιδιωτικού απορρήτου.

 3. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS 11 και παλαιότερες εκδόσεις, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Στην ενότητα Αποδοχή, απενεργοποιήστε το στοιχείο Safari.

   • Στην ενότητα Αποδοχή, απενεργοποιήστε το στοιχείο Διαγραφή εφαρμογών.

    Αυτή η ενέργεια αποτρέπει το παιδί σας από την κατάργηση εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων της Norton Family.

   • Στην ενότητα Επιτρεπόμενο περιεχόμενο, πατήστε το στοιχείο Εφαρμογές και έπειτα πατήστε το εύρος ηλικίας του παιδιού σας, για παράδειγμα Έως 12 ετών.

    Αυτή η ενέργεια αποτρέπει το παιδί σας από τη λήψη εφαρμογών που ενδέχεται να είναι ακατάλληλες για την ηλικία του.

  • Σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS 12 και νεότερες εκδόσεις, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Πατήστε το στοιχείο Επιτρεπόμενες εφαρμογές και έπειτα απενεργοποιήστε το Safari.

   • Πατήστε το στοιχείο Αγορές από το iTunes και το App Store, πατήστε Διαγραφή εφαρμογών και έπειτα επιλέξτε το στοιχείο Να μην επιτρέπεται.

   • Πατήστε Περιορισμοί περιεχομένου, πατήστε Εφαρμογές και έπειτα πατήστε το εύρος ηλικίας του παιδιού σας, για παράδειγμα Έως 12 ετών.

    Αυτή η ενέργεια αποτρέπει το παιδί σας από τη λήψη εφαρμογών που ενδέχεται να είναι ακατάλληλες για την ηλικία του.

  Η Norton Family δεν παρακολουθεί άλλα προγράμματα περιήγησης εκτός από το πρόγραμμα περιήγησής της Norton Family. Το Safari απενεργοποιείται αυτόματα μετά την εγκατάσταση ενός προφίλ. Αν είναι ενεργοποιημένο, ελέγξτε αν έχετε εγκαταστήσει ένα προφίλ στη συσκευή.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v115378369
Λειτουργικό σύστημα: iOS
Τελευταία τροποποίηση: 10/07/2020