מוצרים אחרים

View your child's search activity using Norton Family

Search supervision is supported on Windows computer, Android phone and tablet, iPhone, and iPad.

Search activity report displays the search terms that your child used on popular search engines, including Google and Yahoo. You also see a snapshot of most searched terms and phrases to get a better idea of what your kids search for.

You can use Norton website or Norton Family app for parents to view the activities of your child.

Norton website or Norton Family app for iOS

 1. Do one of the following:

  • Sign in to your Norton.

  • Open Norton Family for Parents app on iOS.

 2. Select a child whose search activity you want to view.

 3. On the Search section, see the search keywords that your child used often.

 4. To see the detailed report, click View Details.

 5. Do one or combination of the following to filter the search activities:

  • Click All Devices to filter the activities based on a device.

  • Choose the timeline for the report. You can choose to filter the activity for the current day or for the last 7, 14, or 30 days.

 6. View the search activities that your child has performed during this time period.

Norton Family parental control app for Android

 1. Open Norton Family parental control app in Parent mode.

 2. Tap the child whose search activity you want to view.

 3. Go to the Activity tab.

 4. From the list, tap Search terms.

 5. Tap the time period box to view the search terms used during a specific period.

Need more help?

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v125453224
מערכת הפעלה: Android;Windows;iOS
שונה לאחרונה: 29/03/2022