Άλλα προϊόντα

Μη διαχειριζόμενες υπηρεσίες

Μπορείτε να διαχειριστείτε μόνο τις υπηρεσίες Norton που έχουν καταχωριστεί στο λογαριασμό Norton. Αν η υπηρεσία Norton δεν έχει καταχωριστεί στο λογαριασμό σας, αν έχει καταχωριστεί σε διαφορετικό λογαριασμό Norton ή αν παρέχεται από συγκεκριμένους συνεργάτες του Norton, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των ακόλουθων ενεργειών με χρήση του λογαριασμού Norton:

  • Ανανέωση του κλειδιού προϊόντος.

  • Προβολή των πληροφοριών συνδρομής.

  • Απομακρυσμένη επίλυση τυχόν προβλημάτων ασφαλείας.

  • Ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση προϊόντος.

Ως εκ τούτου, πρέπει να καταχωρίσετε όλες τις υπηρεσίες Norton χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό Norton.

Αν η συσκευή διαθέτει προϊόν Norton που έχει καταχωριστεί σε διαφορετικό λογαριασμό Norton, απεγκαταστήστε πρώτα το Norton από αυτήν τη συσκευή. Συνδεθείτε στο λογαριασμό Norton και εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του προϊόντος Norton.

Αν λάβατε το προϊόν Norton από συνεργάτη του Norton, ο συνεργάτης αναλαμβάνει τη διαχείριση της υπηρεσίας Norton. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του Norton.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v57840232
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2019