Άλλα προϊόντα

Λειτουργία εποπτείας τοποθεσίας Norton Family

Η λειτουργία Επίβλεψη θέσης στη Norton Family παρακολουθεί τη θέση του παιδιού σας ώστε να μπορείτε να γνωρίζετε ότι είναι ασφαλές Χρησιμοποιεί το σύστημα GPS, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή/και το Internet για να παρακολουθεί την τρέχουσα κατά προσέγγιση θέση του παιδιού σας. Μπορείτε να ανιχνεύσετε τη θέση του παιδιού σας από οποιοδήποτε σημείο, εφόσον έχει τη συσκευή μαζί του.

Η Norton Family χρησιμοποιεί τα ακόλουθα δεδομένα θέσης για να εντοπίσει την τρέχουσα κατά προσέγγιση θέση του παιδιού σας:

  • Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας - Η συσκευή σας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την πλησιέστερη κεραία κινητής τηλεφωνίας μέσω της κάρτας SIM. Αυτή η επικοινωνία χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του παιδιού σας.

  • WiFi - Η συσκευή σας ενδέχεται να περιτριγυρίζεται από ασύρματα δίκτυα Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα ασύρματου δικτύου για τον εντοπισμό της θέσης.

  • GPS - Ένα σύστημα πλοήγησης που βασίζεται σε δορυφόρο. Αν η συσκευή σας υποστηρίζει το σύστημα GPS, η συσκευή τριγωνομετρά τη θέση της μέσω λήψης σημάτων από τουλάχιστον τρεις δορυφόρους.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίβλεψης θέσης στις συσκευές που χρησιμοποιούν τα παιδιά σας. Η παρακολούθηση της τρέχουσας θέσης του παιδιού σας δεν είναι δυνατή αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet ή σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Βεβαιωθείτε ότι οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες στην κινητή συσκευή του παιδιού σας.

Ενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας

  • Σε συσκευή Android, πατήστε Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες τοποθεσίας και ενεργοποιήστε όλες τις επιλογές.

  • Σε συσκευή iOS, πατήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις >, πατήστε Απόρρητο > και ενεργοποιήστε το στοιχείο Υπηρεσίες τοποθεσίας και άλλες ρυθμίσεις, όπως περιγράφεται στην ενότητα Ρύθμιση του Norton Family στη συσκευή iPhone ή iPad του παιδιού σας.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v99581100
Λειτουργικό σύστημα: Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 14/10/2020