Άλλα προϊόντα

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του Περιορισμού χρήσης δικτύου

Μπορείτε να ορίσετε πολιτικές, για να περιορίσετε τη χρήση του Internet από το Norton. Αν δεν θέλετε να περιορίσετε τη χρήση του Internet από το προϊόν Norton, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Περιορισμός χρήσης δικτύου.

Αν πιστεύετε ότι το Norton κάνει υπερβολική χρήση του εύρους ζώνης του δικτύου σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Περιορισμός χρήσης δικτύου. Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε πολιτικές, για να περιορίσετε τη χρήση του Internet από το Norton. Το προϊόν Norton συνδέεται στο Internet βάσει της πολιτικής που ορίζετε στο παράθυρο Περιορισμός χρήσης δικτύου. Από προεπιλογή, η λειτουργία Αναγνώριση κόστους δικτύου είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του Περιορισμού χρήσης δικτύου

  1. Εκκινήστε το Norton.

    Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  2. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

    Αν διαθέτετε το Norton AntiVirus, κάντε κλικ στην επιλογή Δίκτυο.

  4. Στην καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις, στη γραμμή Περιορισμός χρήσης δικτύου, μετακινήστε το διακόπτη Ενερ./Απεν. στη θέση Απεν. ή Ενερ..

  5. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v54476814
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/01/2021