Άλλα προϊόντα

Refund for a Norton product or service that came from a service provider

If your Norton product or service came from a service provider or Internet service provider, we cannot issue you a refund. Contact your provider for assistance.

If you need a refund for the purchase or renewal of a Norton annual subscription that did not come from your service provider, read Refunds For Norton Annual Subscription.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v63212689
Λειτουργικό σύστημα: Android;Mac;Windows;iOS
Τελευταία τροποποίηση: 15/03/2022