Άλλα προϊόντα

Fix issues receiving an opt-in text for text message alerts

NortonLifeLock sends an opt-in text message to activate the phone number that you choose to receive text message alerts. If you did not receive the opt-in text, use the information below to help you resolve the problem. Please note that text message and data rates may apply.

Fix issues receiving opt-in text

 1. Sign in to your account.

 2. Click Monitored Info tab.

 3. On the Contact Preferences section, next to Text Message, unselect the number and then add the number again.

If you still have not received an opt-in text, try these steps:

 1. Double check that your mobile device telephone number listed is correct.

 2. Ensure that your cell phone carrier is supported.

 3. If your carrier is supported, text "START" to 432578.

 4. If you still do not receive your opt-in text, contact your carrier to ensure that no block exists on the phone number. You should ask your carrier the following questions:

  • "Does my plan have the ability to send and receive SMS messages from a standard rate short code of 432578?"

  • "If I text help to 432578 (a standard rate short code) I don't get a response. Why not?"

  • "Does my plan have any purchase blocking enabled? If so, can you enable purchasing?"

 5. To Opt-Out from receiving SMS messages, text "STOP" to 432578.

If you still have problem, call us at customer support so we can look into it. To review our Privacy Notice and Service Terms, please visit https://www.nortonlifelock.com/about/legal.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v126242060
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 08/01/2021