Άλλα προϊόντα

Επέκταση της προστασίας σας Norton σε άλλες συσκευές σας

Βάσει του προγράμματος συνδρομής σας, ενδέχεται να μπορείτε να εγκαταστήσετε το Norton σε μεγαλύτερο αριθμό υπολογιστών PC, υπολογιστών Mac ή κινητών συσκευών χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Εντοπίστε τον αριθμό εδρών που διατίθενται με τη συνδρομή σας για να μάθετε αν μπορείτε να επεκτείνετε την προστασία Norton σε άλλες συσκευές.

Βρείτε τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων με το σχέδιό σας

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

  2. Στην καρτέλα Οι Συνδρομές μου, επιλέξτε το σχέδιο της συνδρομής σας.

    Μπορείτε να προβάλετε τον αριθμό των αδειών χρήσης που είναι διαθέσιμες για εγκατάσταση κάτω από τη συνδρομή.

Αν έχετε επιπρόσθετες διαθέσιμες άδειες χρήσης, μπορείτε να προστατέψετε περισσότερες συσκευές.

Video: How to download and install your device security on another device

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v118869637
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 06/01/2021