Jiné produkty

Nastavení funkcí Zabezpečení aplikací a Zabezpečení internetu v aplikaci Norton 360 v zařízení se systémem Android

V mobilním zařízení můžete nastavit funkce Zabezpečení aplikací a Zabezpečení internetu, které pomohou chránit vaše zařízení před aplikacemi obsahujícími rizika a online hrozby. Mezi tyto funkce patří:

 • Poradce pro aplikace ve službě Google Play: Prověřuje aplikace a před jejich instalací z obchodu Google Play vás informuje v případě, že obsahují rizika.

 • Prověření v reálném čase: Automaticky prověří a lépe ochrání vaše zařízení před malwarem a rizikovými aplikacemi.

 • Obnovení po napadení ransomwarem: Prověří v aplikacích přítomnost ransomwaru zamykajícího obrazovku, který uzamkne vaše zařízení, dokud nezaplatíte, a crypto-ransomwaru, který zašifruje cenný obsah, a tím drží váš soubor jako rukojmí.

 • Safe Web: Pomáhá zjistit podvodné webové stránky a upozorňuje vás na ně dříve, než je navštívíte.

 • Safe Search: Funkce Norton Safe Search ve výsledcích vyhledávání zobrazuje pro webové stránky hodnocení Norton Secured, abyste mohli rozpoznat podezřelé weby a vyfiltrovat je z výsledků hledání.

  Funkce Norton Safe Search neposkytuje hodnocení bezpečnosti pro placené výsledky vyhledávání (sponzorované odkazy), ani nevyfiltruje potenciálně nebezpečné sponzorované odkazy z výsledků vyhledávání.

Chcete-li použít funkce Zabezpečení aplikacíZabezpečení internetu, je třeba v zařízení povolit Službu Norton 360. Jakmile v zařízení nastavíte funkci Poradce pro aplikace ve službě Google Play, vaše aplikace Norton 360 automaticky povolí funkce, mezi které patří Prověření v reálném čase, Obnovení po napadení ransomwaremSafe Web.

Můžete také použít kartu Zpráva o vaší ochraně, na které naleznete shrnutí aktivit, které aplikace Norton 360 v posledních 30 dnech provedla, aby pomohla ochránit vaše zařízení před těmito hrozbami:

 • Škodlivé weby

 • Malware a potenciálně škodlivé aplikace

Nastavení funkce Poradce pro aplikace ve službě Google Play

 1. Na domovské obrazovce spusťte aplikaci Norton 360.

 2. Pokud se na hlavní obrazovce aplikace Norton 360 zobrazí možnost Zabezpečení, klepněte na možnost Zabezpečení nebo přejděte ke kroku 3.

 3. Klepněte na možnost Zabezpečení aplikací.

 4. Klepněte na možnost Nastavit.

 5. Na obrazovce Usnadnění klepněte na možnost Služba Norton 360.

 6. Na obrazovce Služba Norton 360 přesuňte jezdec vedle položky Použít službu Norton 360 do polohy Zapnuto.

 7. Přečtěte si informace ve výstraze a klepněte na možnost Povolit nebo OK.

 8. V závislosti na verzi operačního systému Android postupujte takto:

  • V zařízeních se systémem Android 9.x nebo novějším přesuňte jezdec vedle možnosti Povolit vykreslení přes další aplikace na obrazovce Vykreslení přes další aplikace do polohy Zapnuto.

  • V zařízeních se systémem Android 6.x až 8.x přesuňte jezdec vedle možnosti Povolit vykreslení přes další aplikace na obrazovce Aplikace, které smějí vykreslit přes jiné aplikace do polohy Zapnuto.

 9. Ve výstraze Zajistit ochranu klepněte na tlačítko Další.

 10. V závislosti na verzi operačního systému Android postupujte takto:

  • V zařízeních se systémem Android 9.x nebo novějším ve výstraze Umožnit aplikaci vždy běžet na pozadí klepněte na možnost Povolit.

  • V zařízeních se systémem Android 6.x až 8.x ve výstraze Ignorovat optimalizace baterie klepněte na možnost Ano.

Během počátečního nastavení při instalaci aplikace Norton 360 prověří funkce Poradce pro aplikace automaticky všechny nainstalované aplikace v zařízení a upozorní uživatele na všechna možná rizika. Poté může uživatel označit aplikaci jako důvěryhodnou, nebo ji odinstalovat.
V závislosti na následujícím chování mohou být nainstalované aplikace vyhodnoceny jako rizikové z hlediska ochrany osobních údajů:
 • Sdílení osobních údajů - zobrazují informace, jako například informace o osobním účtu, kontaktní údaje, informace o SIM kartě, informace o nastavení, informace o nainstalovaných aplikacích či poloze nebo podrobnosti o zařízení, které jsou sdíleny s nainstalovanými aplikacemi.

 • Zobrazování reklam - informují vás o tom, zda aplikace zobrazuje ve svém prostředí reklamy, zobrazují v oznamovací oblasti reklamní oznámení nebo umísťují na domovskou obrazovku reklamní ikony.

 • Spotřeba dat aplikací spuštěnou na pozadí - hodnotí aplikaci dle její schopnosti potenciálně přenášet mobilní data nebo spotřebovávat šířku pásma, když se aplikace nepoužívá.

  Některé aplikace pro systém Android a příslušné služby jsou navrženy tak, že ke svému fungování vyžadují přenosy dat na pozadí.

 • Zjištění neobvyklého chování - zobrazují informace v případě, že je v zařízení zjištěna neobvyklá aktivita prováděná aplikací.

 • Spotřeba baterie aplikací spuštěnou na pozadí - vytváří seznamy aplikací, které používají údaje o poloze, často se obnovují na pozadí a mohou spotřebovávat více energie baterie, i když není aplikace otevřená.

Zobrazení karty zprávy funkce Zabezpečení aplikací

 1. Na domovské obrazovce spusťte aplikaci Norton 360.

 2. V dolní části hlavní obrazovky aplikace Norton 360 klepněte na možnost Zpráva o vaší ochraně a potáhněte ji nahoru.

 3. V části Zabezpečení aplikací můžete zobrazit počet bezpečných a potenciálně škodlivých aplikací, které aplikace Norton 360 nalezla.

Nastavení funkce Safe Search

 1. Na domovské obrazovce spusťte aplikaci Norton 360.

 2. Pokud se na hlavní obrazovce aplikace Norton 360 zobrazí možnost Zabezpečení, klepněte na možnost Zabezpečení nebo přejděte ke kroku 3.

 3. Klepněte na možnost Zabezpečení internetu.

 4. V části Další ochrana klepněte na možnost Vyžadováno nastavení.

 5. Na obrazovce Přidejte zástupce klepněte na možnost Přidat zástupce a poté klepněte na možnost Přidat automaticky. Na domovské obrazovce zařízení se vytvoří zástupce.

 6. Přejděte doprava na obrazovku Přidejte panel hledání a klepněte na možnost Přidat panel hledání. Do oznamovací oblasti se přidá panel funkce Norton Safe Search, abyste k ní měli rychlý přístup.

 7. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Zobrazení karty zprávy funkce Zabezpečení internetu

 1. Na domovské obrazovce spusťte aplikaci Norton 360.

 2. V dolní části hlavní obrazovky aplikace Norton 360 klepněte na možnost Zpráva o vaší ochraně a potáhněte ji nahoru.

 3. V části Zabezpečení internetu si můžete zobrazit množství zabezpečených a škodlivých webů, které aplikace Norton 360 nalezla.

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v137722459
Operační systém: Android
Poslední úprava: 01. 11. 2021