Jiné produkty

Přidání zařízení do účtu aplikace Norton Family

Chcete-li sledovat online aktivity svého dítěte, je třeba nainstalovat do zařízení aplikaci Norton Family a pak toto zařízení přiřadit dítěti. Pokud je tímto zařízením počítač se systémem Windows, je nutné zadat uživatelský účet, pomocí kterého se dítě přihlašuje k počítači. Pokud děti používají jeden počítač, vytvořte každému dítěti samostatný uživatelský účet. Aplikace Norton Family tak bude moci sledovat každé dítě zvlášť a nastavit domácí pravidla podle věku jednotlivých dětí.

Zařízení, do kterého chcete aplikaci Norton Family nainstalovat, můžete kdykoli přidat tak, že se z něj přihlásíte ke svému účtu. Pokud nemáte k zařízení dítěte právě přístup, přihlaste se ke svému účtu z libovolného zařízení s přístupem k internetu a zašlete si odkaz ke stažení e-mailem. Otevřete tento odkaz v zařízení, do kterého chcete aplikaci Norton Family nainstalovat, a postupujte podle pokynů uvedených v následující části.

Přidání počítače se systémem Windows

 1. Přihlaste se ke svému účtu.

 2. Vyberte dítě, pro které chcete zařízení přidat a přiřadit mu je.

 3. Klikněte na tlačítko Přidat zařízení.

 4. Vyberte systém Windows a potom klikněte na tlačítko Další.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li si toto zařízení přidat do účtu, vyberte možnost Ano a potom klikněte na možnost Stáhnout aplikaci Norton Family.

  • Pokud se nejedná o zařízení vašeho dítěte, vyberte možnost Ne, klikněte na možnost Odeslat odkaz ke stažení e-mailem a potom zadejte e-mailovou adresu, na kterou má být odkaz ke stažení odeslán. Otevřete tento odkaz v zařízení, do kterého chcete aplikaci Norton Family nainstalovat.

 6. Klikněte na stažený soubor instalačního programu nebo jej spusťte.

  Správce stahování Norton automaticky nainstaluje aplikaci Norton Family do zařízení.

 7. Přečtěte si licenční smlouvu s uživatelem a další zásady a poté klikněte na tlačítko Odsouhlasit a nainstalovat.

  Zařízení se automaticky propojí s účtem.

 8. Klikněte na tlačítko Pokračovat, a pokud k tomu budete vyzváni, přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů k účtu.

 9. V okně Upravit účty klikněte na možnost Upravit vedle dítěte, kterému chcete toto zařízení přiřadit.

 10. Klikněte na možnost se přihlašuje jako a vyberte účet, pomocí kterého se dítě na tomto zařízení přihlašuje. Pokud dítě používá více uživatelských účtů, vyberte všechny účty, které dítě používá.

 11. Klikněte na možnost Uložit > OK.

Přidání zařízení se systémem Android

 1. Přejděte do služby Google Play a vyhledejte aplikaci Norton Family s funkcí rodičovského zámku.

 2. Klepněte na možnost Nainstalovat.

 3. Otevřete aplikaci Norton Family s funkcí rodičovského zámku.

 4. Přečtěte si licenční smlouvu Norton a další zásady a poté klepněte na možnost Pokračovat > Začít.

 5. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů k účtu.

 6. Klepnutím na možnost Zařízení dítěte přejděte do dětského režimu a poté klepněte na tlačítko Pokračovat.

  Dětský režim umožňuje přidat dítě a nastavit domácí pravidla v daném zařízení.

 7. Chcete-li přidat dítě, postupujte takto:

  • Klepněte na možnost Přidat dítě, v okně Vytvořit profil zadejte jméno dítěte a poté vyberte úroveň omezení podle věku vašeho dítěte.

   Aplikace Norton Family nastaví výchozí domácí pravidla podle vybrané úrovně omezení. Domácí pravidla můžete zkontrolovat a kdykoli je změnit.

  • Klepnutím na obrázek avataru vyberte pro profil dítěte avatar. Můžete zvolit obrázek z galerie nebo pořídit fotografii a vložit je do profilu dítěte.

  • Klepněte na možnost Vytvořit.

  • Chcete-li přiřadit zařízení k tomuto dítěti, klepněte na tlačítko Hotovo, jinak klepněte na tlačítko Zpět.

 8. Vyberte dítě, kterému chcete zařízení přiřadit, zadejte snadno rozpoznatelný název zařízení a poté klepněte na tlačítko Hotovo.

 9. Povolte jednotlivé žádosti o povolení pro aplikaci Norton Family, aby mohla začít sledovat zařízení.

  Aplikace Norton Family vyžaduje určitá povolení proto, aby bylo možné aktivovat funkce Dohled nad dobou používání, Dohled nad aplikacemi a jiné funkce umožňující sledovat aktivity vašeho dítěte. Další informace najdete v článku Příprava zařízení se systémem Android pro dohled rodičů pomocí aplikace Norton Family.

 10. Klepněte na možnost Správce zařízení a poté na možnost Aktivovat, abyste dítěti zabránili v odinstalování aplikace Norton Family bez vašeho povolení.

 11. Klepněte na možnost Usnadnění a poté na možnost Služba usnadnění aplikace Norton Family a zapněte ji.

 12. Klepněte na možnost Přístup k použití aplikací, vyberte v seznamu aplikaci Norton Family a poté zapněte možnost povolení přístupu k použití.

 13. Jakmile se u všech požadovaných povolení zobrazí zelené zaškrtnutí, klikněte na tlačítko Pokračovat.

Pokud se k účtu Norton Family přihlašujete pomocí účtu Google, po dokončení nastavení aplikace Norton Family se v prohlížeči odhlaste od účtu Google.

Přidání zařízení se systémem iOS

 1. Přejděte do aplikace App Store a vyhledejte aplikaci Norton Family Companion App.

 2. Stáhněte si aplikaci a nainstalujte ji.

 3. Po dokončení instalace aplikaci otevřete.

 4. Chcete-li, aby vám aplikace Norton Family zasílala oznámení, klepněte na možnost Povolit.

 5. Přečtěte si licenční smlouvu Norton a další zásady a poté klepněte na tlačítko Pokračovat.

 6. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů k účtu

 7. Vyberte dítě, kterému chcete zařízení přiřadit, a zadejte snadno rozpoznatelný název zařízení. Chcete-li přidat dítě, přihlaste se k webové stránce Norton.

 8. Klepněte na možnost Přiřadit.

 9. Klepněte na možnost Nainstalovat síť VPN a postupujte podle pokynů na obrazovce. Ke sledování nebo blokování aktivit vašeho dítěte na webu při používání jiných aplikací než prohlížeče Norton Family je vyžadována síť VPN.

 10. Povolte jednotlivé žádosti o povolení pro aplikaci Norton Family, aby mohla začít sledovat toto zařízení.

 11. Klepněte na možnost Nainstalovat profil a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud má v zařízení dítěte fungovat okamžité zamknutí, dohled nad dobou používání a další funkce, je třeba nainstalovat profil.

 12. Nastavte omezení podle pokynů na obrazovce. Další informace najdete v části Nastavení aplikace Norton Family v zařízení iPhone nebo iPad dítěte.

Potřebujete další pomoc?

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v127107792
Operační systém: windows,android,ios
Poslední úprava: 06. 09. 2023