Jiné produkty

Příprava zařízení se systémem Android pro dohled rodičů pomocí aplikace Norton Family

Zabránění vytvoření nového uživatelského účtu

Na zařízeních se systémem Android 8.0 nebo novějším lze nakonfigurovat více uživatelských účtů. Mezi tyto účty patří účet vlastníka, uživatelský účet nebo účet pro hosty. Ve výchozím nastavení mají tato zařízení účet profilu vlastníka. Pokud potřebujete, můžete vytvořit nový uživatelský účet nebo účet pro hosty ke sdílení zařízení s dalšími osobami.
Pokud vaše děti používají některá z těchto zařízení, jsou jejich činnosti sledovány pouze v případě, že je aplikace Norton Family nainstalována v účtu, který používají k přihlášení do zařízení. Pokud se děti k zařízení přihlašují pomocí účtu vlastníka, mohou snadno vytvořit nový uživatelský účet nebo účet pro hosty a provádět činnosti online v rámci tohoto účtu. V takovém případě nemůže aplikace Norton Family sledovat jejich činnosti, jelikož je nainstalována pouze v profilu vlastníka.
Když dojde k upgradu zařízení dítěte na systém Android 8.0 nebo novější, bude k dispozici účet vlastníka a všechny nainstalované aplikace, včetně aplikace Norton Family, budou součástí tohoto profilu. Proto je nutné nainstalovat aplikaci Norton Family do uživatelského účtu, který vaše děti používají k přihlašování do zařízení, a zabránit dětem ve vytváření nových uživatelských účtů, včetně účtů pro hosty. Další informace naleznete v tématu Zabránění dítěti ve vytvoření nových uživatelských účtů v zařízeních se systémem Android 8.0 nebo novějším.

Zkontrolujte, že jsou povolení aplikace zapnutá

Norton Family vyžaduje konkrétní povolení aplikace na zařízení dítěte, aby dítě nemohlo ochranu obejít. Ujistěte se proto, že jste zapnuli požadovaná povolení ještě předtím, než předáte zařízení dítěti. Pokud tato povolení vypne dítě nebo samo zařízení, dostanete o tom zprávu. V takovém případě povolení znovu zapněte, aby ochrana mohla pokračovat.
Norton Family vyžaduje následující oprávnění:
Správce zařízení, Přístupnost, přístup k využívání aplikace, Zobrazení přes jiné aplikace, Poloha, a Telefon.

Zapnutí povolení aplikace

Pokud není v systému Android 11 nebo novějším aplikace několik měsíců používána, budou oprávnění zrušena. Chcete-li to změnit, klepněte na možnost Přejít do nastavení a poté na možnost Povolení aplikace.

 1. Otevřete aplikaci Norton Family s funkcí rodičovské kontroly na zařízení dítěte.
 2. Klepněte na profilovou ikonu a poté klepněte na Povolení.
 3. Na obrazovce Povolení zapněte povolení, která jsou označena červeným varovným upozorněním
  • Správce zařízení: brání dítěti odinstalovat aplikaci Norton Family.
   Klepněte na ní a pak klepněte na Aktivovat aplikaci správce zařízení.
  • Přístup k použití aplikace: je nutná pro fungování časového dozoru a dohledu aplikace.
   Klepněte na ní a pak klepněte na Norton Family. Na obrazovce Přístup k použitízapněte Povolení přístupu k použití.
  • Poloha: umožňuje vám sledovat, kde se dítě nachází.
   V závislosti na verzi systému Android v zařízení proveďte jednu z následujících možností:
   • Ve verzích Android 10.x a starších: Klepněte na možnost Umístění a potom klepněte na možnost Vždy povolit.
   • Ve verzi Android 11 nebo novější: Klepněte na možnost Umístění > Vždy povolit.
    Na stránce Informace o aplikaci klepněte na možnost Oprávnění > Umístění a vyberte možnost Vždy povolit.
  • Zobrazení přes aplikace: umožňuje blokovat aplikace, o kterých si myslíte, že nejsou vhodné vzhledem k věku dítěte.
   Klepněte na ní a pak zapněte Povolit zobrazení přes jiné aplikace.
  • Přístupnost: vyžadovaná pro rozšířené sledování aktivit dítěte na webu a jako prevence neoprávněného odinstalování aplikace Norton Family s rodičovskou kontrolou.
   Klepněte na ní a zapněte Přístupnost služby Norton Family.
   Je nutné, aby byl zástupce Služba usnadnění aplikace Norton Family vždycky VYPNUTÝ.
  • Telefon: umožňuje dítěti volat na nouzové kontakty ve večerních hodinách nebo při okamžitém zamčení zařízení.
   Klepněte na ikonu a poté povolte aplikaci Norton Family přístup ke kontaktům v telefonu.
  • Oznámení:: Umožňuje dítěti přijímat oznámení o aktualizacích domácích pravidel.
   Klepněte na ikonu a poté povolte aplikaci Norton Family přijímat oznámení.

Konfigurace nastavení v zařízení Redmi

 1. Přejděte do aplikace Nastavení a potom vyberte Aplikace > Oprávnění > Ostatní oprávnění.
 2. Vyhledejte Norton Family a potom klepněte na možnost pro otevírání nových oken při běhu na pozadí, aby se aktivovala.

Blokování aplikace Nastavení

Dohled nad aplikacemi a dobou používání vyžaduje, aby bylo v aplikaci Nastavení vždy zapnuto několik možností. Požádejte dítě, aby tyto možnosti nevypínalo. Pokud dítě stále přistupuje k aplikaci Nastavení a vypíná tyto možnosti, můžete aplikaci Nastavení zablokovat pomocí webu Norton nebo aplikace Norton Family s funkcí rodičovské kontroly pro systém Android.
Chcete-li znovu povolit aplikaci Nastavení, postupujte stejným způsobem jako níže, ale vypněte blokování.

Použití webové stránky Norton

 1. Přihlaste se ke svému účtu.
 2. Vyberte dítě, pro které chcete funkci Dohled nad mobilními aplikacemi nastavit.
 3. Pokud je funkce Dohled nad aplikacemi vypnuta, zapněte ji nastavením přepínače Zapnuto/Vypnuto do polohy Zapnuto.
 4. Chcete-li zobrazit nebo upravit domácí pravidla pro dohled nad aplikacemi, klikněte na ikonu nastavení .
 5. Na kartě Domácí pravidla přesunutím jezdce vedle možnosti Nastavení zablokujte aplikaci.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Použití aplikace Norton Family s funkcí rodičovského zámku pro systém Android

 1. Přihlaste se k aplikaci Norton Family v rodičovském režimu.
 2. Klepněte na dítě, jehož nastavení chcete spravovat.
 3. Přejděte na kartu Pravidla.
 4. V části Činnosti klepněte na možnost Dohled nad aplikacemi.
 5. Pokud je možnost Dohled nad aplikacemi vypnuta, zapněte ji klepnutím na tlačítko Vypnuto.
 6. Zkontrolujte aplikaci Nastavení a poté klepněte na tlačítko Hotovo.

Vypnutí funkce Chytré zobrazení v novém okně

Funkce Chytré zobrazení v novém okně je dostupná v některých mobilních zařízeních. Umožňuje uživatelům při používání jedné aplikace zobrazit jinou aplikaci nebo obsah v malém místním okně. Můžou tak líp dělat víc úkolů najednou.
Pokud chcete efektivněji sledovat aktivitu dítěte, tak funkci Chytré zobrazení v novém okně vypněte.
 1. Přejděte do aplikace Nastavení a vyberete Oznámení.
 2. Vyberte Pokročilá nastavení > Plovoucí oznámení.
 3. Vyberte Vypnuto.

Pokud se k Norton Family účtu přihlašujete pomocí Google účtu, nezapomeňte se po dokončení nastavení aplikace Norton Family od Google účtu v prohlížeči odhlásit.

Potřebujete další pomoc?

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v119047655
Operační systém: Android
Poslední úprava: 06. 09. 2023