Jiné produkty

Začínáme s aplikací Norton Family

Aplikace Norton Family umožňuje dětem bezpečně procházet web a zároveň vás informuje o tom, kdy a kde děti tráví čas online.

Podle následujících informací nastavte aplikaci Norton Family tak, abyste dětem umožnili bezpečné používání internetu. Můžete také nastavit aplikaci Norton Family ve svém mobilním zařízení a nechat si zasílat rychlé zprávy s výstrahami a kdykoli měnit nastavení rodiny. Další informace najdete v článku Nastavení aplikace Norton Family v zařízení rodiče.

Přihlášení k účtu Norton

 1. Přihlaste se ke svému účtu.

  Pokud účet Norton nemáte, klikněte na možnost Vytvořit účet a dokončete proces registrace.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud váš účet obsahuje přihlášení k odběru aplikace Norton Family nebo přihlášení k odběru s funkcí rodičovské kontroly, klikněte na možnost Nastavit aplikaci Family na dlaždici Rodičovská kontrola.

  • Pokud nemáte přihlášení k odběru aplikace Norton Family přiřazené k tomuto účtu, můžete se přihlásit k odběru z webu Norton.com.

 3. Přečtěte si podmínky poskytováni služby a další zásady a kliknutím na tlačítko Souhlasím, pokračovat si nastavte rodinu.

Přihlášení k dvouúrovňovému ověřování

Doporučujeme nastavit dvouúrovňové ověřování, které pro váš účet zajistí další úroveň zabezpečení. Pokud tuto funkci povolíte, je třeba zadat heslo k vašemu účtu a speciální ověřovací kód zaslaný do vašeho telefonu prostřednictvím textové či hlasové zprávy nebo mobilní aplikace. Tento kód se generuje pouze pro váš účet a při každém přihlášení se mění.

 1. Přihlaste se ke svému účtu.

 2. V pravém horním rohu stránky najeďte kurzorem na ikonu profilu a poté klikněte na možnost Nastavení účtu.

 3. V části Dvojúrovňové ověřování klikněte na možnost Nastavení.

  Pokud se zobrazí možnost Ověřte svůj e-mail, možnou příčinou by mohla být skutečnost, že vaše e-mailová adresa nebyla ověřena týmem Norton. Kliknutím na tuto možnost obdržíte ověřovací e-mail. Otevřete e-mail, který jste obdrželi, klikněte na odkaz Potvrdit nyní a pokračujte v nastavení dvouúrovňového ověřování. Ověřovací e-mail obsahuje následující podrobnosti:

  • Odesílatel: no-reply@nortonlifelock.com

  • Předmět: Vítejte v účtu pro bezpečné přihlášení Norton – potvrzení e-mailové adresy

 4. Vyberte si jednu z následujících primárních metod ověření.

  Je třeba nastavit dvě metody (primární a záložní). Můžete je kdykoli změnit, když se přihlásíte ke svému účtu.

 5. Pokud chcete používat ověřovací aplikaci, postupujte následovně:

  • Vyberte možnost Mobilní ověřovací aplikace a následně klikněte na možnost Další:

  • Stáhněte si do svého telefonu libovolnou ověřovací aplikaci z obchodu Google Play nebo App Store, případně otevřete ověřovací aplikaci, kterou již máte v telefonu nainstalovanou, a postupujte následovně:

  • Naskenujte pomocí své ověřovací aplikace QR kód na obrazovce a zaregistrujte svůj účet přes aplikaci.

  • Zadejte šestimístný kód zobrazený v ověřovací aplikaci.

 6. Pokud chcete používat bezpečnostní klíč, postupujte následovně:

  • Vyberte možnost Bezpečnostní klíč a následně klikněte na možnost Další.

  • Připojte bezpečnostní klíč do USB portu svého zařízení.

  • Stiskněte nebo se dotkněte tlačítka na bezpečnostním klíči.

 7. Pokud chcete získat kód jako zprávu nebo hovor na svůj mobilní telefon, postupujte následovně:

  • Vyberte možnost Číslo mobilního telefonu a poté klikněte na možnost Další.

  • Zadejte číslo svého mobilního telefonu, na které chcete obdržet kód jako SMS zprávu. Chcete-li obdržet kód jako hlasovou zprávu, klikněte na možnost Zavolat mi kód.

  • Zadejte šestimístný kód, který jste obdrželi, a klikněte na tlačítko Ověřit.

 8. Klikněte na tlačítko Pokračovat.

 9. Zobrazí se 10 různých jednorázových bezpečnostních kódů, které můžete použít pro přihlášení ke svému účtu v případě, že máte potíže s přijetím bezpečnostních kódů pro dvouúrovňové ověřování na telefonu. Klikněte na možnost Stáhnout nebo Tisk a uložte si tyto záložní kódy.

 10. Klikněte na tlačítko Dokončit.

 11. Chcete-li nastavit záložní způsob, vedle položky Záložní způsoby klikněte na možnostPřidat nový způsob.

 12. Vyberte jednu ze záložních metod pro zaslání kódu. Podle vlastní volby použijte informace v předchozích krocích pro nastavení metody.

  Záložní metoda se používá v případě, že vaše primární metoda nefunguje. Vyberte tedy jinou metodu než metodu, kterou jste nastavili jako primární. Pokud jste například zvolili jako primární metodu Mobilní ověřovací aplikaci, vyberte jako záložní metodu Číslo mobilního telefonu nebo Bezpečnostní klíč.

 13. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Přidání dítěte do účtu

 1. Do pole Jméno dítěte zadejte jméno dítěte.

  Jméno nesmí obsahovat speciální znaky jako například &, # nebo $.

 2. Vyberte úroveň omezení podle věku dítěte.

  Aplikace Norton Family použije domácí pravidla podle úrovně omezení, kterou jste vybrali.

 3. Chcete-li nastavit profilový obrázek dítěte, vyberte avatar nebo nahrajte fotografii.

  Po dokončení nastavení týkajícího se prvního dítěte můžete přidat další děti do účtu.

 4. Klikněte na tlačítko Další.

Aplikace Norton Family při přidání dítěte vždy nastaví domácí pravidla podle jeho věku. Domácí pravidla můžete kdykoli upravit tak, aby odpovídala vyspělosti jednotlivých dětí.

Do účtu můžete přidat až 15 dětí. Děti můžete do účtu aplikace Norton Family přidat kdykoli a také je z něj můžete kdykoli odstranit.

Instalace aplikace Norton Family do zařízení dítěte

Nainstalujte aplikaci Norton Family do všech zařízení, která dítě používá.

Chcete-li nainstalovat a používat aplikaci Norton Family, musí zařízení splňovat minimální požadavky. Další informace najdete v článku Požadavky na systém pro instalaci a nastavení ochrany Norton.

Instalace aplikace Norton Family v systému Windows

 1. Aplikace Norton Family automaticky detekuje váš operační systém. Jste-li na počítači používaném dítětem, vyberte možnost Ano, toto je zařízení dítěte a poté klikněte na možnost Stáhnout.
  Chcete-li nainstalovat aplikaci Norton Family do jiného zařízení, vyberte možnost Ne, toto není zařízení dítěte.
  Můžete také odeslat odkaz ke stažení, a to tak, že zadáte e-mailovou adresu a poté otevřete odkaz v zařízení, do kterého chcete aplikaci Norton Family nainstalovat.

 2. Klikněte na stažený soubor instalačního programu nebo jej spusťte.

 3. Správce stahování Norton automaticky nainstaluje aplikaci Norton Family do zařízení.

 4. Přečtěte si licenční smlouvu s uživatelem a poté klikněte na tlačítko Odsouhlasit a nainstalovat.

  Zařízení se automaticky propojí s účtem.

 5. Klikněte na tlačítko Pokračovat.

 6. V okně přiřazení zařízení klikněte na možnost Upravit vedle dítěte, kterému chcete toto zařízení přiřadit.

 7. Klikněte na možnost se přihlašuje jako a vyberte účet, pomocí kterého se dítě na tomto zařízení přihlašuje. Pokud dítě používá více uživatelských účtů, vyberte všechny účty, které dítě používá.

 8. Klikněte na možnost Uložit > OK.

 9. Zkontrolujte, že jste povolili rozšíření prohlížeče Norton Family pro účely nejlepší ochrany. Další informace najdete v článku Povolení rozšíření prohlížeče Norton Family.

Video: Jak nainstalovat aplikaci Norton Family v systému Windows


  Instalace aplikace Norton Family v systému Android

  1. Jste-li na zařízení se systémem Android, které používá vaše dítě, klikněte na možnost Pokračovat na kartě pro instalaci do zařízení se systémem Android dítěte a stáhněte aplikaci z obchodu Google Play.

   Můžete také odeslat odkaz ke stažení, a to tak, že zadáte e-mailovou adresu a poté otevřete odkaz v zařízení, do kterého chcete aplikaci Norton Family nainstalovat.

  2. Klepněte na možnost Nainstalovat síť a postupujte podle pokynů na obrazovce.

  3. Otevřete aplikaci Norton Family s funkcí rodičovského zámku.

  4. Přečtěte si licenční smlouvu Norton a další zásady a poté klepněte na tlačítko Pokračovat.

  5. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Zadejte do portálu jednorázové heslo a klikněte na možnost Aktivovat.

    Počkejte pár minut a následně v zařízení dítěte ověřte, zda se zobrazuje správná e-mailová adresa k účtu a jméno dítěte, a poté klepněte na možnost Potvrdit a pokračovat.

   • Klikněte na možnost Přihlásit se, přihlaste se ke svému účtu a vyberte dítě, ke kterému chcete toto zařízení přiřadit. Toto zařízení si pojmenujte tak, abyste je dokázali snadno rozpoznat, a klepněte na možnost Pokračovat.

  6. Povolte jednotlivé žádosti o povolení pro aplikaci Norton Family, aby mohla začít sledovat toto zařízení, a proveďte následující nastavení.

   Aplikace Norton Family vyžaduje povolení proto, aby bylo možné aktivovat funkce Dohled nad dobou používání, Dohled nad aplikacemi a jiné funkce umožňující sledovat aktivity vašeho dítěte. Další informace najdete v části „Zkontrolujte, že jsou povolení aplikace zapnutá“ v článku Příprava zařízení se systémem Android pro dohled rodičů pomocí aplikace Norton Family.

  7. Klepněte na možnost Správce zařízení a poté na možnost Aktivovat, abyste dítěti zabránili v odinstalování aplikace Norton Family bez vašeho povolení.

  8. Klepněte na možnost Usnadnění a poté na možnost Služba usnadnění aplikace Norton Family a zapněte ji.

  9. Klepněte na možnost Přístup k použití aplikací, vyberte v seznamu aplikaci Norton Family a poté zapněte možnost povolení přístupu k použití.

  10. Jakmile se u všech požadovaných povolení zobrazí zelené zaškrtnutí, klikněte na tlačítko Pokračovat.

  Uvedené kroky jsou obecné a v různých verzích operačního systému Android se mohou lišit.

  Video: Jak nainstalovat aplikaci Norton Family v systému Android


   Instalace aplikace Norton Family v systému iOS

   1. Jste-li na zařízení se systémem iOS, které používá vaše dítě, klikněte na možnost Pokračovat na kartě pro instalaci do zařízení se systémem iOS dítěte a stáhněte aplikaci z obchodu App Store.

    Můžete také odeslat odkaz ke stažení, a to tak, že zadáte e-mailovou adresu a poté otevřete odkaz v zařízení, do kterého chcete aplikaci Norton Family nainstalovat.

   2. Nainstalujte si aplikaci Norton Family s funkcí rodičovského zámku.

   3. Klepněte na možnost Otevřít.

   4. Chcete-li, aby vám aplikace Norton Family zasílala oznámení, klepněte na možnost Povolit.

   5. Přečtěte si licenční smlouvu Norton a další zásady a poté klepněte na tlačítko Pokračovat.

   6. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Zadejte do portálu nebo do aplikace Norton Family s funkcí rodičovského zámku jednorázové heslo a klikněte na možnost Aktivovat.

     Počkejte pár minut a následně v zařízení dítěte klepněte na možnost Potvrdit a pokračovat.

    • Klikněte na možnost Přihlásit se, přihlaste se ke svému účtu a vyberte dítě, ke kterému chcete toto zařízení přiřadit. Toto zařízení si pojmenujte tak, abyste je dokázali snadno rozpoznat. Pokud chcete přidat dítě, přihlaste se ke svému účtu. Další informace najdete v článku Přidání dítěte do účtu aplikace Norton Family.

   7. Klepněte na možnost Nainstalovat síť VPN a postupujte podle pokynů na obrazovce.

    Ke sledování nebo blokování aktivit vašeho dítěte na webu při používání jiných aplikací než prohlížeče Norton Family je vyžadována virtuální privátní síť.

   8. Povolte jednotlivé žádosti o povolení pro aplikaci Norton Family, aby mohla začít sledovat toto zařízení.

   9. Klepněte na možnost Nainstalovat profil a postupujte podle pokynů na obrazovce. Další informace najdete v článku Instalace profilu v zařízení dítěte se systémem iOS.

    Pokud má v zařízení dítěte fungovat okamžité zamknutí, dohled nad dobou používání a další funkce, je nutné nainstalovat profil.

   10. Nastavte omezení podle pokynů na obrazovce. Další informace najdete v části Nastavení aplikace Norton Family v zařízení iPhone nebo iPad dítěte.

   Video: Jak nainstalovat aplikaci Norton Family v systému iOS


    Komunikace v rámci rodiny

    Chcete-li zajistit bezpečnost všech členů rodiny, hraje klíčovou roli komunikace. Je proto vhodné promluvit si s dítětem a vysvětlit mu, proč je důležité chovat se na internetu zodpovědně. Další informace najdete v článku Nápověda pro děti.

    Můžete se spojit s dalšími uživateli v komunitě Norton a pobavit se o ochraně nebo probrat jakákoli jiná témata týkající se rodičovské kontroly. Používáme také služby TwitterFacebook.

    Pokud se k účtu Norton Family přihlašujete pomocí účtu Google, po dokončení nastavení aplikace Norton Family se v prohlížeči odhlaste od účtu Google.

    Video: Jak nainstalovat aplikaci Norton Family v systému Windows


    Video: Jak nainstalovat aplikaci Norton Family v systému Android


    Video: Jak nainstalovat aplikaci Norton Family v systému iOS


    Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

    Ano Ne

    Pomozte nám toto řešení zlepšit.

    Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

    Co chcete udělat nyní?

    Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

    DOCID: v122685181
    Operační systém: Android;Windows;iOS
    Poslední úprava: 06. 09. 2023