Andra produkter

Hitta saknade filer eller säkerhetskopior när du försöker återställa från Norton Secure Cloud Storage

Återställ filerna med hjälp av Norton för att få åtkomst till filer eller säkerhetskopior från Nortons säkra molnbaserade lagring.

Dessa anvisningar avser aktuell version av Norton. Om du har en äldre version, eller om du inte vet vilken produktversion du har, kan du gå till Norton Update Center.

Återställ filer från säker molnbaserad lagring

 1. Starta Norton.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka på Öppna.

 2. Dubbelklicka på Säkerhetskopiering och sedan på Återställ filer.

 3. Klicka på Visa alla under Återställ från i fönstret Återställ filer.

 4. Klicka på uppdateringsikonen.

 5. Klicka på den säkerhetskopia du vill återställa under Källa för återställning och klicka sedan på OK.

 6. Gör något av följande, beroende på situationen:

  • Så här återställer du alla filer: Välj Återställ alla filer och kategorier under Filer.

  • Så här återställer du specifika filer: Klicka på Bläddra bland filer och mappar och markera filerna. Klicka på OK.

 7. Välj den plats dit filerna ska återställas under Återställ till.

  Filerna återställs som standard till sin ursprungsplats. Om du vill välja en annan plats klickar du på Ändra.

 8. Välj platsen under Återställningsplats i fönstret Återställ filer och klicka på OK.

  Filerna/mapparna kan ta lite tid att bli listade och beror på säkerhetskopieringsstorleken. Vänta ett par minuter tills de visas och fortsätt sedan för att återställa dem.

 9. Klicka på Återställ filer.

 10. Följ anvisningarna på skärmen för att återställa säkerhetskopian.

  Om du inte kan ladda ner filerna, återställer du dem via Norton-kontot.

Återställa filer från Norton-konto

 1. Logga in på Norton.

 2. På sidan Mitt Norton, under Cloud Backup, klicka på Visa säkerhetskopior.

 3. Välj säkerhetskopian du vill ladda ner under Din totala säkerhetskopiering.

 4. Navigera genom mapparna och klicka på filen som du vill återställa.

  Du kan endast återställa en fil åt gången.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v71344890
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 19/11/2019