Andra produkter

Åtgärda problem med Norton Family för iOS

Norton Family låter dina barn använda webben på ett säkert sätt på sina iOS-enheter samtidigt som du informeras om deras aktiviteter så att du kan vägleda dem när det behövs. Om du eller ditt barn har problem med Norton Family kan ni använda informationen nedan för att få veta mer om möjliga orsaker och grundläggande felsökningssteg.

Installerade appar försvinner på mitt barns iOS-enhet

Under avstängningstid för barnets iOS-enhet eller när du utlöser omedelbar låsning döljer Norton Family endast installerade appar, däribland Norton Family-appen, och standardappar som Safari, iTunes Store, App Store och kameran. Till skillnad från Android låses inte barnets iOS-enhet helt och hållet. När avstängningstiden är slut eller när du låser upp enheten, får barnet tillbaka alla dolda, installerade appar. Apparna kan eventuellt hamna i alfabetisk ordning. Berätta för barnet att detta är ett normalt beteende och att ingen av apparna har tagits bort. Rekommendera också barnet att inte använda mappar för att gruppera sin appar.

Apparna visas inte ens efter avstängningstiden eller när enheten har låsts upp

Det här problemet kan orsakas av nätverksproblem. Så här gör du för att åtgärda problemet:

 1. Logga in på ditt Norton.

 2. Välj det barn vars enhet har detta problem.

 3. Klicka för alternativet Lås barnets enhet och klicka sedan på Lås.

 4. Klicka för alternativet Lås upp barnets enhet på barnets profil igen och klicka sedan på Lås upp.

Vissa uppsiktsfunktioner fungerar inte på mitt barns iOS-enhet

Om du tycker att vissa regler inte fungerar som de ska eller om ditt barn har åtkomst till det blockerade innehållet, kontrollera då följande:

 • Att du har konfigurerat vissa funktioner på barnets iOS-enhet för att få ut det mesta av &ProductName.

 • Att du har valt begränsningsnivå utifrån barnets ålder.

 • Att barnet inte har manipulerat någon av de inställningar som krävs för Norton Family-uppsikt.

  Du kan använda Norton-webbplatsen eller appen Norton Family för föräldrar för att se sådana aktiviteter från barnet. Om du använder en Android-enhet kan du aktivera meddelanden från föräldraappen för att få omedelbara varningar om aktiviteter gällande tidsuppsikt och manipulering.

 • Att barnet endast använder Norton Family-webbläsaren för onlineaktiviteterna.

 • Att Regler är aktiverade och konfigurerade med nödvändiga inställningar.

Jag har problem med att installera en profil på mitt barns enhet

Du kan stöta på detta problem om du redan har en profil installerad på enheten. Läs Lös problem med profilinstallation för mer information och lösning.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v131388548
Operativsystem: iOS
Senast ändrat: 06/01/2021