Andra produkter

Åtgärda problem med långsam dator

Det finns många anledningar att datorn kan vara långsam. Regelbunden användning av datorn leder med tiden till att onödiga filer och fragment samlas på hårddisken. Du kan också märka en försämrad prestanda om datorn är infekterad.

Välj en eller flera av dessa lösningar för att förbättra datorns prestanda.

Se till att datorn inte är infekterad

Vi rekommenderar att du laddar ner och kör verktyget Norton Power Eraser för att kontrollera om datorn är infekterad.
Ladda ner något av följande, beroende på vilken version av Windows du använder:
• På 64-bitars Windows: Norton Power Eraser
• På 32-bitars Windows: Norton Power Eraser

Ta bort tillfälliga filer och mappar

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka Öppna.

 2. Dubbelklicka på Prestanda i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Filrensning.

 3. Klicka på Stäng när detta är slutfört.


Förbättra datorns uppstartstid

Många program är konfigurerade att starta när datorn startar. Dessa inkluderar program som du aldrig använder, använder sällan eller inte ens visste att du hade. Ju fler program som startar när du startar datorn, desto längre tid tar det. I Nortons starthanterare kan du inaktivera eller fördröja startprogram så att datorn startar snabbare.

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka Öppna.

 2. Dubbelklicka på Prestanda i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Starthanteraren.

 3. Gör följande i starthanterarens fönster:

  • Avmarkera program som du inte använder i kolumnen På/Av för att hindra dem att starta när datorn startas.

  • I kolumnen Fördröj start markerar du de program som du vill läsa in när datorn har startats.

 4. Klicka på Tillämpa och sedan på Stäng.


Kontrollera om filerna är fragmenterade

Med tiden kan filerna på datorn fragmenteras vilket gör att de kör eller laddar långsamt. Kör Optimize Disk för att kontrollera om du behöver defragmentera filerna.

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka Öppna.

 2. Dubbelklicka på Prestanda i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Optimera hårddisken.

 3. Klicka på Stäng när detta är slutfört.

Optimera startvolymen

När du har optimerat startvolymen får du mer ledigt utrymme eftersom filfragmenten grupperas i intilliggande kluster. På så sätt kan hårddiskens läs- och skrivhuvuden mycket snabbare komma åt filinformationen eftersom den finns lagrad på ett och samma ställe.

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka Öppna.

 2. Dubbelklicka på Prestanda i Norton-produktens huvudfönster och klicka sedan på Diagram.

 3. Klicka på Optimera längst upp på diagrammet över säkerhetsstatus i fönstret Diagram.

Sluta köra bakgrundsuppgifter när du spelar spel

Du kan stänga av verktyget Fullskärmsavkänning för att känna av när du kör ett program som inte får avbrytas. Norton väntar sedan tills du är klar med programmet innan bakgrundsuppgifterna som håller dig skyddad körs igen.

 1. Öppna Norton Device Security-produkten.

  Om du ser fönstret Mitt Norton bredvid Enhetssäkerhet ska du klicka Öppna.

 2. Klicka på Inställningar i Norton-produktens huvudfönster.

 3. I fönstret Inställningar klickar du på Administrativa inställningar.

 4. Under Inställningar för tyst läge på raden Fullskärmsavkänning flyttar du reglaget till .

 5. Klicka på Tillämpa och sedan på Stäng.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v59066932
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 06/09/2023