Andra produkter

Skapa ett PIN-lås för att säkra Norton Password Manager-valvet

Med Norton Password Manager kan du använda en 4-siffrig PIN-kod för att komma åt valvet på dina mobila enheter. PIN-koden gör att du enkelt får åtkomst till Norton Password Manager via dina mobila enheter. När du skapar en PIN-kod behöver du inte ange hela valvlösenordet för Norton Password Manager. Du kan i stället använda PIN-koden. Du kan skapa PIN-koden när du har konfigurerat valvet första gången med hjälp av valvlösenordet.

När du skapar en PIN-kod kan du ändra eller ta bort den när som helst. Om du vill öka säkerheten kan du markera Randomisera knappsatsen under PIN-ÅTKOMST för att få en ny knappsats varje gång du loggar in till valvet.

PIN-koden du skapar gäller endast för en specifik enhet. Det går inte att använda samma PIN-kod på flera enheter för att logga in i ditt valv.

Skapa ett PIN-lås

 1. I huvudfönstret trycker du på Norton Password Manager och loggar in i Norton Password Manager-valvet.

 2. På skärmen Valv trycker du på Meny -ikonen och tryck sedan på Inställningar

 3. Tryck på Valv på sidan Inställningar.

 4. Tryck på Skapa PIN på sidan Valv.

 5. Ange lösenordet till valvet på sidan Skapa PIN och tryck sedan på Skicka.

 6. Ange en fyrsiffring PIN-kod för att konfigurera PIN-koden för ditt valv på sidan som visas.

 7. Ange den fyrsiffriga PIN-koden igen för att bekräfta.

  Du får meddelandet Din PIN-kod har konfigurerats.

  När du bekräftar PIN-koden kan du se inställningarna för PIN-ÅTKOMST aktiverade på Valv-sidan.

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v90211831
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 03/08/2020