Andra produkter

Söka efter och åtgärda hot med Norton Bootable Recovery Tool

När du har fört över Norton Bootable Recovery Tool på en dvd-skiva eller USB-enhet, kan du använda detta medium för att köra Norton Bootable Recovery Tool.

Norton Bootable Recovery Tool identifierar och visar en lista över alla kända säkerhetshot. Du kan välja vad du vill göra med objekt som identifierats som potentiella risker.

Så här söker du efter och åtgärdar hot

 1. Sätt i dvd-skivan eller USB-enheten med Norton Bootable Recovery Tool.

 2. Aktivera eller starta om datorn. Gå till BIOS-läget genom att trycka på den tangent som visas på skärmen efter att datorn startas om.

 3. Välj dvd-skivan eller USB-enheten med Norton Bootable Recovery Tool och tryck sedan på Enter. Om du använder en UEFI-kompatibel dator väljer du återställningsmediet under alternativet Äldre start istället för UEFI-start. Återställningsmediet är dvd-skivan eller USB-enheten med Norton Bootable Recovery Tool.

 4. Välj alternativet Starta på sidan Välkommen till NBRT. Om det inte går att starta väljer du alternativet Start (grundläggande video)

 5. Välj önskat språk i listrutan Välj språk. Klicka sedan på OK.

 6. Läs Licens- och tjänsteavtalet och klicka sedan på Godkänn för att starta verktyget.

 7. Klicka på Starta sökning i avsnittet Sök igenom datorn. När sökningen är klar visas följande i fönstret Sökningen har slutförts :

  • Det totala antalet genomsökta filer

  • Det totala antalet upptäckta hot

 8. Granska sökresultaten i fönstret Sökningen har slutförts och gör något av följande:

  • Om du vill åtgärda alla hot som hittats på datorn, väljer du kolumnen Åtgärd.

  • Om du vill utföra lämpliga åtgärder för varje hot, markerar du hotet som ska åtgärdas i kolumnen Åtgärd.

  Gå igenom sökresultaten noggrant innan du åtgärdar hoten eftersom de filer som tas bort inte kan återställas i datorn.

 9. Klicka på Åtgärda.

 10. Gör något av följande i bekräftelsedialogrutan som visas:

  • Klicka på OK för att åtgärda hoten.

  • Klicka på Avbryt för att avbryta åtgärden.

 11. Status för varje hot visas i kolumnen Åtgärd i fönstret Reparation.

 12. Klicka på Fortsätt.

 13. Starta om datorn genom att klicka på Starta om i fönstret Starta om datorn. Om du vill köra sökningen på nytt klickar du på Sök igen.

Video: Nedladdning och lösning av hot med hjälp av Norton Bootable Recovery Tool


Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v15968775
Operativsystem: Windows
Senast ändrat: 16/11/2021