Andra produkter

Förhindra att ditt barn skapar nya användarkonton på Android 6.0 eller senare enheter

Följ nedanstående steg för att förhindra att dina barn kringgår Norton Family-uppsikt på Android 6.0 eller senare enheter.

Dessa steg är allmänna och kan skilja sig mellan olika versioner av Android OS.

Ställ in ett lösenord eller PIN-skydd för ägarprofilen

 1. Öppna barnets enhet och tryck på ikonen Inställningar.

 2. Tryck på Säkerhet under Personligt.

 3. Tryck på Låsskärm eller Skärmlås under Skärmsäkerhet.

 4. Tryck på den låsmetod du vill använda.

  Om du vill ange PIN-kodsskydd trycker du på PIN-kod och väljer en fyrsiffrig PIN-kod.

  Om du vill ange lösenordsskydd trycker du på Lösenord och väljer ett lösenord.

Ta bort befintliga gästprofiler

När du tar bort ett gästkonto permanent raderas alla tillhörande data, inklusive nedladdade filer och bilder som har tagits i gästläge.

 1. Dra ner meddelandefältet och dubbeltryck på din profilikon i det övre högra hörnet på skärmen.

 2. Tryck på Gäst för att växla till gästprofilen.

 3. Dra ner meddelandefältet och tryck på profilikonen i det övre högra hörnet på skärmen.

 4. Tryck på Ta bort gäst och tryck sedan på Ta bort för att bekräfta borttagningen.

 5. Din enhet växlar tillbaka till ägarprofilen.

 6. Dra ner meddelandefältet och tryck på profilikonen i det övre högra hörnet på skärmen.

 7. Tryck på Fler inställningar och tryck därefter på ikonen Meny.

 8. Avmarkera Lägg till användare när enheten är låst för att hindra att nya konton skapas.

Skapa en ny användarprofil för dina barn

 1. Dra ner meddelandefältet och dubbeltryck på din profilikon i det övre högra hörnet på skärmen.

 2. Tryck på Fler inställningar och tryck sedan på Lägg till användare eller profil.

 3. Tryck på OK för att bekräfta att en ny användarprofil ska skapas.

 4. Tryck på Konfigurera nu för att skapa ett nytt utrymme för ditt barn.

 5. Skriv barnets namn och annan information för att slutföra konfigurationen.

 6. Installera Norton Family-appen på barnets profil. Se Kom igång med Norton Family för mer information.

 7. Tryck på Inställningar > Användare, tryck på kugghjulet och dra sedan reglaget Tillåt samtal och SMS åt höger. Det här alternativet låter dina barn ringa från enheten och skicka och ta emot meddelanden.

 8. Tryck på Tillåt samtal och SMS.

 9. Följ anvisningarna i STEG 1 och be ditt barn välja en PIN-kod eller ett lösenord för sin profil.

 10. Upprepa detta steg för att lägga till fler barnprofiler.

Behöver du mer hjälp?

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v128562099
Operativsystem: Android
Senast ändrat: 02/11/2021