Andra produkter

Produktretur från


Förnamn Efternamn  
Företag
Adress  
  Street address, P.O. box, etc.
Address 2 (Apartment, suite, unit, building, floor, etc.)  
  Apartment, suite, unit, building, floor, etc.
Ort State/Province *
Postnummer Land
Telefonnummer E-postadress
Inköpt produkt
Product Key
Versionsnummer Quantity Inköpsdatum
Did you submit a rebate for this product?   [] yes   [] no  
What was the value of the rebate?
Purchased By   [] Check    [] Credit Card    [] Cash Please note that all refunds will be less rebate amount received. Refunds on purchases from a retail store will be issued as a check.
 
Store Where Purchased
Bankens namn
Bankens adress Ort
Bankens postnummer
Swift-kod IBAN-nummer
Sorteringskod Kontonummer
Kontohavarens namn
Jag intygar härmed att jag har läst och accepterat NortonLifeLocks villkor för den begärda återbetalningen.
Datum.
Refunds on purchases from a retail store will be issued as a check.
 
Valuta Summa
Orsak till returen  
 
Underskrift   Inköpsdatum  

Produktretur från

  Bifoga den här originalsidan tillsammans med en kopia av kvittot och cd-romskivan med Norton-produkten till:

  NortonLifeLock Consumer Support
  PO Box 5689
  Dublin 15
  Irland

  Återbetalningsprocessen kan ta upp till sex veckor.

  Observera att vi endast medger återbetalning av produkter för hemanvändare. Om det gäller företagsprodukter (däribland lösningar för småföretag) ber vi dig kontakta vår företagskundtjänst.

  NortonLifeLock erbjuder en 60-dagars pengarna tillbaka-garanti för alla Norton-produkter (i förpackning eller nedladdade).

  VILLKOR:
  A. Återbetalning sker till det bankkonto du angivit.
  B. Frakt- och expeditionsavgifter återbetalas ej.
  C. Moms återbetalas inte till företag.
  D. När du undertecknar det ifyllda formuläret betygar du att du har avinstallerat den här produkten från datorn.
  E. Observera att vi för tillfället inte kan betala tillbaka till Internetbaserade bankkonton. Vi ber om ursäkt för eventuella problem som uppstår på grund av detta.
  F. NortonLifeLock medger inte återbetalning för produkter som köpts i andra hand på någon webbplats eller via auktioner eller för produkter som införskaffats eller distribuerats illegalt.

  Fyll i fälten nedan med STORA BOKSTÄVER.

  Fält som markerats med asterisk (*) är obligatoriska.

Obs! Observera!:  Innan du skickar in formuläret bör du kontrollera att följande medföljer:

 • Ett fullständigt ifyllt och underskrivet formulär för produktretur.
 • Produkt-cd:n i det kuvert den levererades i.
  Skicka inte tillbaka NortonLifeLocks originalkartong eller något emballage som medföljde. Skicka inte heller tillbaka bruksanvisningen.
 • En kopia av originalkvittot på ett A4-papper.
  Kvittot måste innehålla belopp, valuta, inköpsdatum och affärens namn.
  Skicka bara en kopia av ditt kvitto. Skicka inte en kopia av ditt kontokortsutdrag.
  NortonLifeLock medger endast återbetalning mot kvitto.

Sekretesspolicy