Iné produkty

Export your Norton Password Manager data

You can export your Password Manager data for security purposes, or for data recovery. You can also transfer your Norton Password Manager data to a new computer. We recommend that you back up your vault data periodically. When you enable automatic backup feature, backups of your vault are automatically created and stored locally on your device.

Export your Norton Password manager data from browser

 1. Start your browser.

 2. On the top-right corner of the browser, click Norton Password Manager .

  In the pop-up that appears, click Open vault.

 3. In the Unlock your vault window, type your vault password and click Open vault.

 4. Click the Norton Password Manager extension icon and click Vault.

 5. In the Norton Password Manager window, click and click Export vault.

 6. In the Protected vault Action window, enter your vault password to export the Norton Password Manager data.

Export your Norton Password Manager data from Norton

 1. Open your Norton device security product.

  If you see the My Norton window, next to Device Security, click Open.

 2. In the Norton product main window, double-click Internet Security, and then click Password Manager.

 3. In the Norton Password Manager window, click the Settings icon available at the bottom of the window.

 4. Click the Import/Export tab.

 5. In the Export pane, select the file format.

  You can select one of the following:

  • Password Manager Backup Format - DAT File

   If you want to back up your data with a password for more security, type and confirm the password.

  • Plain Text - CSV file (Logins & Notes only)

  You can access your vault backups at My Documents\Norton Password Manager Backups\<Norton account name>.

 6. Click Export.

 7. In the Validate Password for Password Manager window, type your vault password to export your Password Manager data.

 8. Click OK to confirm.

Video: How to export your Password Manager data

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v5466274
Operačný systém: Windows
Naposledy zmenené: 20.10.2021