Iné produkty

Konfigurácia pravidiel domácnosti pre dohľad nad časom používania v Norton Family

Dohľad nad časom používania môžete využívať v počítačoch so systémom Windows, telefónoch a tabletoch Android a v zariadeniach iPhone a iPad. Vami nastavené obmedzenie času platí pre každé zariadenie, ktoré dieťa používa. Napríklad, ak Vaše dieťa používa tri zariadenia a vy nastavíte dennú povolenú dobu 2 hodiny, potom vaše dieťa môže každé zariadenie používať 2 hodiny denne.

Funkcia vám pomôže nastaviť časové limity alebo naplánovať konkrétne časy, kedy vaše dieťa môže využívať svoje zariadenie. Môžete tiež vidieť, koľko času dieťa trávi používaním zariadenia, čo vám pomôže pri vštepovaní zdravých návykov. Funkcia vypočítavania času je dostupná len pre zariadenia so systémom Windows a Android.

Na základe nastavených pravidiel domácnosti bude funkcia dohľadu nad časom používania dieťaťu používanie zariadenia povoľovať alebo mu v ňom zabraňovať v týchto prípadoch:

 • ak dieťa dosiahlo povolený časový limit, ktorý ste nastavili,

 • ak je v zariadení dieťaťa práve nastavený zakázaný čas.

Pravidlá domácnosti môžete zobraziť alebo aktualizovať na webovej lokalite Norton alebo v aplikácii Norton Family pre rodičov.

Webová lokalita Norton alebo aplikácia Norton Family pre iOS

Aktualizácia pravidiel domácnosti

 1. Prihláste sa do svojho účtu

 2. Vyberte dieťa, pre ktoré chcete nastaviť dohľad nad časom používania.

 3. V časti Čas kliknite alebo klepnite na ikonu nastavenia .
 4. Ak chcete spustiť alebo zastaviť funkciu dohľadu nad Časom , posuňte prepínač Zapnúť / Vypnúť do polohy Zapnúť alebo Vypnúť .

 5. Keď vaše dieťa používa viacero zariadení rovnakého typu, budete vidieť možnosť Použiť tieto pravidlá na všetky..., čo vám umožní zskupiť tieto zariadenia a uplatniť toto pravidlo domácnosti na všetky z nich. Ak chcete pre každé zariadenie nastaviť špecifické pravidlá domácnosti, bude potrebné zrušiť zoskupenie týchto zariadení vypnutím možnosti Použiť tieto pravidlá na všetky....

 6. Kliknite alebo ťuknite na možnosť Zobraziť predvolené pravidlo domácnosti podľa vekového rozpätia, kde si môžete pozrieť odporúčané nastavenia pre dieťa v danom veku.

 7. V časti Úroveň obmedzenia vyberte požadovanú úroveň dohľadu.

 8. V časti Úroveň dohľadu si vyberte jeden z týchto postupov:

  Túto možnosť vidíte, keď je zariadenie, na ktorom ste nastavili dohľad nad časom používania, počítač so systémom Windows.

  • Kliknutím alebo ťuknutím na položku Monitorovať povolíte používanie zariadenia, ale dieťa dostane oznámenie, že porušuje pravidlo domácnosti.

  • Kliknutím alebo ťuknutím na položku Blokovať dieťaťu v používaní zariadenia zabránite.

 9. V časti Povolené a blokované hodiny kliknite alebo ťuknite na deň a postupujte nasledovne:

  • Vyberte celkový počet hodín, počas ktorých môže dieťa zariadenie používať. Predvolené nastavenia pre vaše dieťa sú 2 hodiny v pracovné dni a 5 hodín cez víkend.
   Možnosť nastaviť denný časový limit nie je v systéme iOS k dispozícii.

  • Ak potrebujete špecifikovať hodiny, počas ktorých chcete dieťaťu umožniť používanie zariadenia alebo mu v ňom zabrániť, kliknite alebo ťuknite na mriežku a posúvajte ju myšou. Zelené štvorčeky predstavujú povolené časové bloky a sivé pruhované štvorčeky predstavujú zakázané časové bloky.

   Dieťa môže celkový počet povolených hodín denne využívať v časových blokoch, ktoré ste nastavili. Ak napríklad nastavíte celkový počet povolených hodín denne na 2 hodiny a zvolíte čas, kedy dieťa môže zariadenie používať, v rôznych intervaloch v celkovom rozsahu 8 hodín, potom môže dieťa z dostupných 8 hodín využiť najviac 2 hodiny.

  • Zopakovaním uvedeného postupu nakonfigurujte časové limity pre ostatné dni.

  • Ak chcete rovnaké nastavenia použiť aj na ostatné dni, začiarknite políčko Použiť tieto nastavenia pre všetky dni.

 10. Kliknite alebo klepnite na možnosť Uložiť.

Nastavenie kódu PIN zariadenia

Kód PIN dieťaťu v núdzových prípadoch umožňuje odomknúť svoje zariadenie Android, aj keď uplynul časový limit. Ten istý kód PIN sa používa aj pre funkciu okamžitého uzamknutia.

 1. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť kód PIN, posuňte prepínač do polohy Zap. alebo Vyp..

 2. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Upraviť a zadajte 4-miestny kód PIN na odomknutie zariadenia.

 3. Oznámte tento kód PIN dieťaťu, aby ho mohlo v prípade núdze použiť.

 4. Tento kód PIN po jeho použití zmeňte, aby nabudúce nemohlo dieťa odomknúť zariadenie pomocou rovnakého kódu PIN.

V rodičovskej aplikácii Norton Family pre Android

 1. Otvorte aplikáciu na rodičovskú kontrolu Norton Family v režime rodiča.

 2. Ťuknite na dieťa, ktoré chcete spravovať.

 3. Prejdite na kartu Pravidlá.

 4. Na karte Všeobecné ťuknite na Dohľad nad časom používania a postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 5. Ak chcete spustiť alebo zastaviť funkciu Dohľad nad časom používania, ťuknite na tlačidlo Vyp. alebo Zap.

 6. Ťuknite na zariadenie, pre ktoré chcete nastaviť časové obmedzenia.

 7. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť povolený počet hodín, ťuknite na možnosť Povolené hodiny, ťuknite na deň a posuňte nastavenie povolených hodín pre daný deň doprava alebo doľava.

  • Ak chcete nastaviť blokované hodiny, ťuknite na možnosť Blokované hodiny, ťuknite na deň a nastavte dobu, kedy dieťa nesmie používať zariadenie. Ak chcete nastaviť viac intervalov, ťuknite na možnosť Pridať časový rámec.

   Svetlosivé štvorčeky predstavujú povolené časy a červené štvorčeky predstavujú zablokované časy.

Ak sa do účtu Norton Family prihlasujete pomocou účtu Google, po dokončení nastavenia Norton Family sa v prehliadači odhláste z účtu Google.

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v125229896
Operačný systém: windows,android,ios
Naposledy zmenené: 08.02.2022