Iné produkty

Turn off or turn on Network Cost Awareness

You can set up policies to restrict the Internet usage of Norton. If you do not want to restrict the Internet usage of your Norton product, you can turn off Network Cost Awareness.

If you feel that Norton uses too much network bandwidth, you can turn on Network Cost Awareness. Then, you can set up policies to restrict the Internet usage of Norton. The Norton product connects to the Internet based on the policy that you set up in the Network Cost Awareness settings window. By default, Network Cost Awareness is turned on.

Turn off or turn on Network Cost Awareness

  1. Open your Norton device security product.

    If you see the My Norton window, next to Device Security, click Open.

  2. In the Norton product main window, click Settings.

  3. In the Settings window, click Firewall.

    If you have Norton AntiVirus, click Network.

  4. On the General Settings tab, in the Network Cost Awareness row, move the On/Off switch to Off or On.

  5. In the Settings window, click Apply, and then click Close.

Need more help?

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v54476814
Operačný systém: Windows
Naposledy zmenené: 19.03.2022