Inne produkty

Zasady anulowania i zwrotów Norton

Możesz się rozmyślić lub Twoje potrzeby mogą się zmienić. Właśnie po to są nasze Zasady anulowania i zwrotu środków, chociaż będzie nam smutno, jeśli zrezygnujesz.

Twoje uprawnienia do anulowania usługi i zwrotu kosztów mogą się różnić od tych wyżej wymienionych, jeśli zakupu dokonałeś od lub za pośrednictwem innej firmy (np. sklepu z aplikacjami, dostawcy usług, sprzedawcy itp.). Więcej informacji można znaleźć w warunkach oferty.

Nasze zasady są niezależne od jakichkolwiek przysługujących Użytkownikowi ustawowych uprawnień.

Zaprzestanie automatycznego odnawiania subskrypcji

Jak zaprzestać automatycznego odnawiania subskrypcji i pobierania opłat za odnowienie?
Przed dniem, w którym ma zostać naliczona opłata, wystarczy, że:
 • Skontaktujesz się z nami lub

 • Zalogujesz się na konto, a następnie wykonasz następujące kroki:

  • Przejdź na kartę Moje subskrypcje.

  • Kliknij przycisk Anuluj odnowienie subskrypcji lub Zarządzaj subskrypcją znajdujący się poniżej subskrypcji, której odnowienie ma zostać anulowane; oraz

  • Potwierdź anulowanie.

W przypadku Japonii, Korei, Chin, Hongkongu i Tajwanu

Jeśli numer zamówienia zaczyna się od APXXXXXXXX lub NPXXXXXX lub jeśli posiadasz program Norton 360 Standard Plus, wykonaj powyższe czynności, aby wyłączyć automatyczne odnawianie subskrypcji.

Jeśli numer zamówienia zaczyna się od SY lub NS, otwórz poniższe łącze, aby wyłączyć automatyczne odnawianie. Będziesz potrzebować „numeru pierwotnego zamówienia” oraz adresu e-mail lub numeru telefonu, które zostały użyte podczas składania zamówienia.
* Numer pierwotnego zamówienia znajduje się w wiadomości e-mail, którą wysłaliśmy po zrealizowaniu pierwszego zakupu.

Japonia   Korea   Chiny   Hongkong   Tajwan

Zazwyczaj mija kilka godzin od zgłoszenia, zanim zmiana wejdzie w życie.

Skutki zaprzestania automatycznego odnawiania subskrypcji:

 • Twoja subskrypcja będzie kontynuowana do końca opłaconego okresu subskrypcji, po czym zostanie zakończona i nie będzie automatycznie odnawiana.

 • Wszelkie korzyści związane z automatycznym odnawianiem subskrypcji mogą wygasnąć, gdy zaprzestaniesz automatycznego odnawiania swojej subskrypcji.

Subskrypcje dodatkowe:
 • W przypadku subskrypcji dodatkowych powiązanych z subskrypcją główną, anulowanie odnowienia subskrypcji głównej spowoduje również anulowanie odnowienia subskrypcji dodatkowych.

 • Jednakże anulowanie odnawiania subskrypcji dodatkowych nie spowoduje anulowania subskrypcji głównej, a koszt odnowienia zostanie odpowiednio zmieniony.

Anulowanie umowy subskrypcji i wniosek o zwrot kosztów

Możesz anulować swoją umowę subskrypcji i złożyć wniosek o zwrot kosztów, na poniższych warunkach. Po anulowaniu należy odinstalować i usunąć wszystkie kopie oprogramowania z własnych urządzeń.
Roczne subskrypcje (okres 1 roku lub więcej):
 • Zgodnie z 60-dniową Gwarancją zwrotu pieniędzy zakup rocznej subskrypcji podlega całkowitemu zwrotowi kosztów, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty zakupu.

 • Każde roczne odnowienie również podlega zwrotowi kosztów, jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od pobrania opłaty.

 • Zakup rocznej subskrypcji usługi Niezawodne wsparcie techniczne lub Privacy Monitor Assistant na 1 urządzenie podlega pełnemu zwrotowi środków, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty zakupu lub (w przypadku rocznego odnowienia) w ciągu 60 dni od pobrania opłaty, pod warunkiem, że w obu przypadkach nie zrealizowano jeszcze tych usług.

Miesięczne subskrypcje (odnowienia co miesiąc):
 • Zakup miesięcznej subskrypcji uprawnia do pełnego zwrotu środków, jeśli wniosek zostanie przesłany w ciągu 14 dni od daty zakupu.

 • Kolejne miesięczne odnowienia nie podlegają zwrotowi.

 • Zakup miesięcznej subskrypcji usługi Niezawodne wsparcie techniczne lub Privacy Monitor Assistant na 3 urządzenia podlega pełnemu zwrotowi środków, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 14 dni od daty zakupu lub (w przypadku miesięcznego odnowienia) w ciągu 14 dni od pobrania opłaty, pod warunkiem, że w obu przypadkach nie zrealizowano jeszcze tych usług.

Dodatkowe subskrypcje (powiązane z główną subskrypcją):
 • Rezygnacja z umowy na subskrypcję główną:

  • Spowoduje to jednoczesne anulowanie umowy na subskrypcję główną i wszystkich powiązanych z nią subskrypcji dodatkowych. Takie same prawa do zwrotu pieniędzy jak powyżej będą miały zastosowanie do umowy na subskrypcję główną i wszystkich powiązanych z nią subskrypcji dodatkowych.

 • Rezygnacja z umowy na subskrypcję dodatkową:

  • Zostanie anulowana tylko subskrypcja dodatkowa, którą chcesz anulować. Takie same prawa do zwrotu pieniędzy jak powyżej będą miały zastosowanie jedynie do umowy na subskrypcję dodatkową, którą anulujesz i za którą wnosisz o zwrot środków.

Subskrypcje próbne (gdy wymagana jest metoda płatności w celu rozpoczęcia okresu próbnego):
 • Okres próbny w przypadku subskrypcji rocznych:

  • Jeśli nie anulujesz okresu próbnego, opłata za subskrypcję za pierwszy rok po zakończeniu okresu próbnego, a następnie każda kolejna opłata za odnowienie rocznej subskrypcji kwalifikuje się do pełnego zwrotu, jeśli zażądasz tego w ciągu 60 dni od daty pobrania opłaty.

 • Okres próbny w przypadku subskrypcji miesięcznych:

  • Jeśli nie anulujesz okresu próbnego, opłata za subskrypcję za pierwszy miesiąc po zakończeniu okresu próbnego kwalifikuje się do pełnego zwrotu, jeśli zażądasz tego w ciągu 14 dni od daty pobrania opłaty.

  • Kolejne opłaty za miesięczne odnowienie nie podlegają zwrotowi.

Jak anulować umowę subskrypcji i złożyć wniosek o zwrot kosztów?
Skontaktuj się z nami lub złóż wniosek za pośrednictwem czatu na żywo (usługa dostępna w wybranych krajach). Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu kilku dni, a zwrot pieniędzy zostanie wypłacony przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta do zapłaty, chyba że uzgodniono inaczej.

Anulowanie umowy subskrypcji i wniosek o zwrot kosztów – dotyczy tylko Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii

Możesz anulować swoją umowę subskrypcji i złożyć wniosek o zwrot kosztów, na poniższych warunkach. Po anulowaniu należy odinstalować i usunąć wszystkie kopie oprogramowania z własnych urządzeń.
Roczne subskrypcje (okres 1 roku lub więcej):
 • Zgodnie z 60-dniową Gwarancją zwrotu pieniędzy zakup rocznej subskrypcji podlega całkowitemu zwrotowi kosztów, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty zakupu.

 • Każde roczne odnowienie kwalifikuje się do:

  • Pełnego zwrotu środków w ramach naszej 60-dniowej Gwarancji zwrotu pieniędzy, jeśli wiosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty pobrania opłaty.

   LUB

  • Po wygaśnięciu 60-dniowej Gwarancji zwrotu pieniędzy, proporcjonalnego zwrotu środków za dni pozostałe w okresie odnowionej subskrypcji, począwszy od miesiąca następującego po złożeniu wniosku o zwrot.

 • Zakup rocznej subskrypcji usługi Niezawodne wsparcie techniczne na 1 urządzenie podlega pełnemu zwrotowi środków, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty zakupu lub (w przypadku rocznego odnowienia) w ciągu 60 dni od pobrania opłaty, pod warunkiem, że w obu przypadkach nie zrealizowano jeszcze tych usług.

Dodatkowe subskrypcje (powiązane z główną subskrypcją):
 • Rezygnacja z umowy na subskrypcję główną:

  • Spowoduje to jednoczesne anulowanie umowy na subskrypcję główną i wszystkich powiązanych z nią subskrypcji dodatkowych. Takie same prawa do zwrotu pieniędzy jak powyżej będą miały zastosowanie do umowy na subskrypcję główną i wszystkich powiązanych z nią subskrypcji dodatkowych.

 • Rezygnacja z umowy na subskrypcję dodatkową:

  • Zostanie anulowana tylko subskrypcja dodatkowa, którą chcesz anulować. Takie same prawa do zwrotu pieniędzy jak powyżej będą miały zastosowanie jedynie do umowy na subskrypcję dodatkową, którą anulujesz i za którą wnosisz o zwrot środków.

Subskrypcje próbne (gdy wymagana jest metoda płatności w celu rozpoczęcia okresu próbnego):
 • Jeśli nie anulujesz okresu próbnego, opłata za subskrypcję za pierwszy rok po zakończeniu okresu próbnego, a następnie każda kolejna opłata za odnowienie rocznej subskrypcji kwalifikuje się do:

  • Pełnego zwrotu środków w ramach naszej 60-dniowej Gwarancji zwrotu pieniędzy, jeśli wiosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty pobrania opłaty.

   LUB

  • Po wygaśnięciu 60-dniowej Gwarancji zwrotu pieniędzy, proporcjonalnego zwrotu środków za dni pozostałe w okresie odnowionej subskrypcji, począwszy od miesiąca następującego po złożeniu wniosku o zwrot.

Jak anulować umowę subskrypcji i złożyć wniosek o zwrot kosztów?
Skontaktuj się z nami lub złóż wniosek za pośrednictwem czatu na żywo. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu kilku dni, a zwrot pieniędzy zostanie wypłacony przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta do zapłaty, chyba że uzgodniono inaczej.

Anulowanie umowy subskrypcji i wniosek o zwrot kosztów – Quebec

Możesz anulować swoją umowę subskrypcji i złożyć wniosek o zwrot kosztów, na poniższych warunkach. Po anulowaniu należy odinstalować i usunąć wszystkie kopie oprogramowania z własnych urządzeń.

Roczne subskrypcje (okres 1 roku lub więcej):

 • Zakup rocznej subskrypcji kwalifikuje się do:
  • Pełnego zwrotu środków w ramach naszej 60-dniowej Gwarancji zwrotu pieniędzy, jeśli wiosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty zakupu.
   LUB 
  • Proporcjonalnego zwrotu środków za dni pozostałe w bieżącym okresie subskrypcji po wygaśnięciu 60-dniowej Gwarancji zwrotu pieniędzy.
 • Każde roczne odnowienie kwalifikuje się do:
  • Pełnego zwrotu środków w ramach naszej 60-dniowej Gwarancji zwrotu pieniędzy, jeśli wiosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty pobrania opłaty.
   LUB
  • Proporcjonalnego zwrotu środków za dni pozostałe w odnowionym okresie subskrypcji po wygaśnięciu 60-dniowej Gwarancji zwrotu pieniędzy.
 • Zakup rocznej subskrypcji usługi Niezawodne wsparcie techniczne Norton na 1 urządzenie podlega pełnemu zwrotowi środków, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty zakupu lub (w przypadku rocznego odnowienia) w ciągu 60 dni od pobrania opłaty, pod warunkiem, że w obu przypadkach nie zrealizowano jeszcze tych usług.
Miesięczne subskrypcje (odnowienia co miesiąc):
 • Zakupiona miesięczna subskrypcja kwalifikuje się do: 
  •  Pełnego zwrotu środków, jeśli wiosek zostanie złożony w ciągu 14 dni od daty zakupu.
   LUB
  • Proporcjonalnego zwrotu środków za dni pozostałe w bieżącym okresie subskrypcji po wygaśnięciu 14-dniowej Gwarancji zwrotu pieniędzy.
 • Każde miesięczne odnowienie kwalifikuje się do proporcjonalnego zwrotu środków za dni pozostałe w okresie odnowionej subskrypcji.
 • Zakup miesięcznej subskrypcji usługi Niezawodne wsparcie techniczne lub Privacy Monitor Assistant na 3 urządzenia podlega pełnemu zwrotowi środków, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 14 dni od daty zakupu lub (w przypadku miesięcznego odnowienia) w ciągu 14 dni od pobrania opłaty, pod warunkiem, że w obu przypadkach nie zrealizowano jeszcze tych usług.
Dodatkowe subskrypcje (powiązane z główną subskrypcją):
 • Rezygnacja z umowy na subskrypcję główną:
  • Spowoduje to jednoczesne anulowanie umowy na subskrypcję główną i wszystkich powiązanych z nią subskrypcji dodatkowych. Takie same prawa do zwrotu pieniędzy jak powyżej będą miały zastosowanie do umowy na subskrypcję główną i wszystkich powiązanych z nią subskrypcji dodatkowych.
 • Rezygnacja z umowy na subskrypcję dodatkową:
  • Zostanie anulowana tylko subskrypcja dodatkowa, którą chcesz anulować. Takie same prawa do zwrotu pieniędzy jak powyżej będą miały zastosowanie jedynie do umowy na subskrypcję dodatkową, którą anulujesz i za którą wnosisz o zwrot środków.
Subskrypcje próbne (gdy wymagana jest metoda płatności w celu rozpoczęcia okresu próbnego):
 • Okres próbny w przypadku subskrypcji rocznych:
  • Jeśli nie anulujesz okresu próbnego, opłata za subskrypcję za pierwszy rok po zakończeniu okresu próbnego, a następnie każda kolejna opłata za odnowienie rocznej subskrypcji kwalifikuje się do:
   • Pełnego zwrotu środków w ramach naszej 60-dniowej Gwarancji zwrotu pieniędzy, jeśli wiosek zostanie złożony w ciągu 60 dni od daty pobrania opłaty.
    LUB
   • Proporcjonalnego zwrotu środków za dni pozostałe w odnowionym okresie subskrypcji po wygaśnięciu 60-dniowej Gwarancji zwrotu pieniędzy.
 • Okres próbny w przypadku subskrypcji miesięcznych:
  • Jeśli nie anulujesz okresu próbnego, opłata za subskrypcję za pierwszy miesiąc po zakończeniu okresu próbnego kwalifikuje się do:
   • Pełnego zwrotu środków w ramach naszej 14-dniowej Gwarancji zwrotu pieniędzy, jeśli wiosek zostanie złożony w ciągu 14 dni od daty pobrania opłaty.
    LUB
   • Proporcjonalnego zwrotu środków za pozostałe dni subskrypcji po wygaśnięciu 14-dniowej Gwarancji zwrotu pieniędzy.
  • Każde następne miesięczne odnowienie kwalifikuje się do proporcjonalnego zwrotu środków za pozostałe dni subskrypcji.
Jak anulować umowę subskrypcji i złożyć wniosek o zwrot kosztów?
Skontaktuj się z nami lub złóż wniosek za pośrednictwem czatu na żywo. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu kilku dni, a zwrot pieniędzy zostanie wypłacony przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta do zapłaty, chyba że uzgodniono inaczej.
 

Prawo do odstąpienia od umowy – tylko kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcaria i Wielka Brytania

 • Użytkownicy z krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii mają ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, z jakiegokolwiek powodu lub bez jego określenia, w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Okres ten nosi nazwę „Okresu odstąpienia od umowy”.

 • Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę Jak skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

Norton: Obietnica ochrony przed wirusami

Obietnica ochrony przed wirusami jest usługą usuwania wirusów przez specjalistów Norton.
Jeśli nie są w stanie usunąć wirusa z urządzenia, będzie Ci przysługiwać zwrot kosztów, nawet jeśli nie obowiązują żadne inne prawa do zwrotu. Obowiązują następujące warunki:
 • Aby skorzystać z usługi usuwania wirusów, należy posiadać automatycznie odnawiającą się subskrypcję bezpieczeństwa urządzenia z programem antywirusowym.
 • Jeśli nie będziemy mogli usunąć wirusa, wysokość zwrotu będzie zależeć od faktycznie poniesionej opłaty za obowiązujący okres subskrypcji Norton. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o wszelkie otrzymane rabaty lub zwroty, a także stosowne podatki. Nie dotyczy to stanów ani krajów, w których podatki podlegają zwrotowi.
 • Obietnica ochrony przed wirusami obejmuje wyłącznie komputery PC i Mac oraz smartfony z systemem Android i/lub iOS, ale nie ma zastosowania do urządzeń IoT (Internetu przedmiotów).
 • Jeśli subskrypcja została zakupiona od innej firmy, wymagany może być dowód zakupu.
 • Nie odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku działania wirusów, a zwrot kosztów NIE obejmuje takich strat.
 • Przepisy prawa obowiązujące w państwie, w którym zostanie wykonana usługa usunięcia wirusa, mogą ograniczać lub zmieniać dostępność lub zakres Obietnicy ochrony przed wirusami.
Umowa dotycząca licencji i usług
Czym jest Obietnica ochrony przed wirusami Norton?

Wyjątki od naszych zasad anulowania i zwrotów

 • Następujące zakupy nie podlegają zwrotowi zgodnie z naszymi zasadami:

  • Oprogramowanie nie do odsprzedaży i bezpłatne oprogramowanie;

  • Niektóre z naszych ofert sprzedawane wraz z innymi ofertami innych firm (np. gdy inna firma sprzedaje nasz abonament wraz z komputerem);

  • Niektóre produkty kupione i zrealizowane, a także odnowione za pośrednictwem innej firmy (np. sklepu z aplikacjami, dostawcy usług, sprzedawcy, dystrybutora lub innego dostawcy);

  • Ponowne zakupy, za które zwrócono już wcześniej koszty; i,

  • Usługi Norton już zrealizowane lub skonfigurowane.

Przejdź do strony Działu obsługi klienta i pomocy technicznej, aby uzyskać pomoc dotyczącą subskrypcji i zamówień.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20100113164023EN
System operacyjny: Android;Mac;Windows;iOS
Ostatnia modyfikacja: 23/01/2024