Inne produkty

Napraw problem z awarią komputera podczas instalacji programu Norton Utilities 16.0

Inne języki:

|| Português do Brasil || Español || Türkçe || Dansk || Polski || Suomi || Français || Deutsch ||

|| Ελληνικά || Português Europeu || Italiano || Norsk || Nederlands || Svenska || 日本 ||

KROK 1

Uruchom instalację z poziomu folderu Menedżer pobierania firmy Symantec

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  %temp%

  W Eksploratorze Windows zostanie wyświetlony folder plików tymczasowych zalogowanego użytkownika.

 3. Otwórz folder Menedżer pobierania firmy Symantec.

 4. Kliknij dwukrotnie plik Install.exe, aby rozpocząć instalację.

  Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

KROK 2

Odinstaluj produkt zabezpieczający firmy innej niż Symantec

  Ten problem może być skutkiem konfliktu z zainstalowanym na komputerze programem zabezpieczającym firmy innej niż Symantec. Jeśli nie używasz żadnego produktu zabezpieczającego firmy innej niż Symantec, możesz pominąć ten krok.

  W celu uzyskania instrukcji usuwania z komputera produktu zabezpieczającego firmy innej niż Symantec można również zapoznać się z dokumentacją programu lub skontaktować z jego producentem.

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  appwiz.cpl

 3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów zaznacz produkt zabezpieczający firmy innej niż Symantec, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj lub Usuń.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 5. Po ukończeniu dezinstalacji ponownie uruchom komputer.

  Jeśli problem nie ustępuje, przejdź do kroku 3.

KROK 3

Zweryfikuj sterowniki zestawu układów

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  devmgmt.msc

 3. W oknie Menedżer urządzeń kliknij, aby rozwinąć węzeł Kontrolery IDE ATA/ATAPI.

 4. Jeśli na liście kontrolerów jest wyświetlana pozycja Standardowy kontroler SATA AHCI, wykonaj krok 4.

KROK 4

Pobierz i zainstaluj sterowniki zestawu układów firmy AMD

 1. Pobierz najnowszą wersję sterowników zestawu układów firmy AMD.

  Zapisz plik na pulpicie systemu.

 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby rozpocząć instalowanie sterowników zestawu układów firmy AMD.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 4. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer.

KROK 5

Potwierdź instalację sterowników zestawu układów firmy AMD

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  devmgmt.msc

 3. W oknie Menedżer urządzeń kliknij, aby rozwinąć węzeł Kontrolery IDE ATA/ATAPI.

 4. Na liście kontrolerów zostanie wyświetlona pozycja Kontroler AMD SATA.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v83449035
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 19/11/2019