Inne produkty

Wybierz lokalizację plików do przywrócenia przed uruchomieniem funkcji tworzenia kopii zapasowej Norton

Gdy program Norton przywraca pliki, wyświetla lokalizację kopii zapasowej ostatnio tworzonego zestawu kopii zapasowej. Lokalizację, z której będą przywracane pliki, można zmienić na inną. Na przykład kopia zapasowa plików była tworzona na dysku C, a następnie na dyskach CD. Można zatem wybrać przywrócenie plików z dysku C albo z dysków CD.

Aby przywrócić pliki z kopii zapasowej w chmurze, dla opcji Informacje o kosztach sieciowych w oknie Ustawienia zapory należy wybrać ustawienie Bez ograniczenia.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Definiowanie korzystania z Internetu przez program Norton

Aby wybrać lokalizację źródłową przywracania plików:

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Przywróć pliki.

 3. W oknie Przywróć pliki, w obszarze Przywróć z kliknij pozycję Wyświetl wszystko.

 4. W wyświetlonym oknie kliknij zestaw kopii zapasowej, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli zestaw kopii zapasowej nie jest widoczny, sprawdź, czy podłączony jest nośnik zawierający kopie zapasowe plików, a następnie kliknij ikonę Odśwież.

  Jeśli funkcja kopii zapasowej w chmurze została aktywowana, okno zawiera również zestaw kopii zapasowej zawierający pliki w kopii zapasowej online utworzonej przy użyciu innego komputera. Można na przykład wyświetlić zestaw kopii zapasowej zawierający pliki zarchiwizowane za pomocą komputera domowego. Na innym komputerze musi być jednak zainstalowany program Norton zarejestrowany na tym samym koncie Norton.

 5. Dokonaj innych żądanych zmian ustawień przywracania, a następnie kliknij przycisk Przywróć pliki.

 6. Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje w celu ukończenia przywracania plików.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7927242
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 13/08/2021