Inne produkty

Tworzenie skarbca w chmurze programu Norton Password Manager

Program Norton Password Manager umożliwia utworzenie skarbca w chmurze w celu zapisywania w nim danych programu Norton Password Manager. Na każdym koncie Norton można utworzyć jeden skarbiec w chmurze. Nie można utworzyć nowego skarbca lokalnego. Można natomiast przenieść dane ze skarbca lokalnego do skarbca w chmurze podczas uaktualniania programu Norton. Wskutek przeniesienia danych programu Norton Password Manager ze skarbca lokalnego do skarbca w chmurze nie można uzyskać dostępu do danych w skarbcu lokalnym. Skarbiec w chmurze upraszcza używanie danych programu Norton Password Manager w podróży.

Dostęp do skarbca w chmurze programu Norton Password Manager można uzyskać za pomocą dowolnego komputera podłączonego do Internetu.

Tworzenie skarbca w chmurze z przeglądarki

 1. Otwórz przeglądarkę.

 2. Kliknij przycisk Norton Password Manager w prawym górnym rogu przeglądarki.

 3. Kliknij przycisk Zaloguj się na ekranie logowania programu Norton Password Manager.

 4. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Utwórz nowe konto.

 5. W oknie Utwórz konto podaj dane, a następnie kliknij przycisk Utwórz konto.

 6. W oknie Nie wykryto skarbca kliknij przycisk Utwórz skarbiec.

 7. W oknie Utwórz skarbiec wpisz swoje hasło i kliknij przycisk Dalej.

  Hasło musi spełniać wszystkie wymienione kryteria, aby zostało zaakceptowane.

 8. Wpisz hasło ponownie i kliknij przycisk Dalej.

 9. Wpisz podpowiedź dla hasła i kliknij polecenie Utwórz skarbiec.

 10. W oknie Konfiguracja ukończona kliknij przycisk OK.

Tworzenie skarbca w chmurze z programu Norton

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Zabezpieczenia internetowe, a następnie kliknij opcję Password Manager.

 3. W oknie, które się pojawi, wprowadź poświadczenia logowania i kliknij przycisk Zaloguj.

  Jeżeli nie masz konta Norton, kliknij opcję Utwórz nowe konto, aby utworzyć konto Norton.

 4. W oknie Utworzenie nowego skarbca: hasło skarbca wpisz hasło w polu Hasło skarbca, po czym kliknij przycisk Dalej.

 5. W oknie Utworzenie nowego skarbca: potwierdzenie hasła ponownie wpisz hasło w celu jego potwierdzenia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. W polu Utworzenie nowego skarbca: wskazówka dotycząca hasła wpisz podpowiedź do hasła i kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli masz już kopię zapasową danych rozszerzenia Password Manager, kliknij opcję Importuj i wybierz z kopii zapasowej plik do scalenia z nowym kontem.

 7. Kliknij przycisk Zakończ.

Tworzenie skarbca w chmurze w systemie Android i iOS

 1. Zaloguj się do aplikacji Norton Password Manager.

 2. W oknie Logowanie wprowadź nazwę użytkownika i hasło konta Norton.

 3. Stuknij pozycję Zaloguj, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54500320
System operacyjny: Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2021