Inne produkty

Kontrolowanie przepustowości sieci dzięki informacjom o kosztach sieciowych

Informacje o kosztach sieciowych pozwalają na kontrolowanie wykorzystania przepustowości łącza przez program Norton. Domyślnie opcja Informacje o kosztach sieciowych jest włączona i ma ustawienie Bez ograniczenia. W systemie Windows 8 lub nowszym domyślnie ustawiona jest zasada Automatycznie. Możliwa jest zmiana domyślnych ustawień funkcji Informacje o kosztach sieciowych w celu ograniczenia przepustowości wykorzystywanej przez program Norton w przypadku wolnego połączenia internetowego.

Aby nie ograniczać korzystania z Internetu przez program Norton, można wyłączyć funkcję Informacje o kosztach sieciowych lub ustawić politykę sieci na Bez ograniczenia.

Ograniczanie wykorzystania przepustowości łącza przez program Norton

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Mój Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij opcję Zapora.

 4. Na karcie Ustawienia ogólne, w wierszu Informacje o kosztach sieciowych kliknij opcję Konfiguruj. Jeżeli opcja Konfiguruj jest wyłączona, przesuń przełącznik Wł./Wył. w położenie .

 5. W oknie Ustawienia informacji o kosztach sieciowych, w kolumnie Zasady kliknij listę rozwijaną obok połączenia sieciowego, dla którego chcesz skonfigurować zasadę.

 6. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Automatycznie - umożliwia programowi Norton odbieranie wszystkich aktualizacji produktu oraz definicji wirusów zgodnie z zasadą kosztów systemu Windows.

   Opcja Automatycznie jest dostępna tylko w systemie Windows 8 lub nowszym.

  • Bez ograniczenia - umożliwia programowi Norton korzystanie z przepustowości sieciowej niezbędnej do odbierania wszystkich aktualizacji produktu oraz definicji wirusów. W systemie Windows 7 lub starszym domyślnie ustawiona jest zasada Bez ograniczenia.

  • Tryb Ekonomiczny - umożliwia programowi Norton uzyskiwanie dostępu do Internetu jedynie w celu pobrania krytycznych aktualizacji produktu i definicji wirusów. W przypadku ograniczonego połączenia internetowego tryb Ekonomiczny zapewnia ochronę przed najpoważniejszymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

  • Brak ruchu sieciowego - umożliwia zablokowanie połączeń programu Norton z Internetem. W razie wybrania tej zasady program Norton nie będzie mógł pobierać krytycznych aktualizacji definicji wirusów i programu, wskutek czego komputer może być narażony na zagrożenia i ataki wirusów.

 7. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.

 8. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zamknij.

Opcja Informacje o kosztach sieciowych umożliwia skonfigurowanie zasad w celu ograniczenia użytkowania Internetu przez program Norton. Można określić przepustowość sieci, której może używać program Norton.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54476847
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2021