Inne produkty

Locate your credit reports and scores

Only members on LifeLock Advantage, Ultimate, and Ultimate Plus plans who have passed the appropriate authentication tests have access to these features - but if you are a LifeLock Standard member and would like to gain access, you can call us at customer support to upgrade your plan.

Use Norton website

  1. Sign in to your Norton.

  2. Click CREDIT tab.

  3. Use the tabs at the top to view the different sections of your credit report. You can use the option at the top-right to download your credit report.

Use Norton product

  1. Start Norton.

  2. On the My Norton window, next to Credit Score & Report, click View Report.

  3. Sign in with your account credentials.

  4. Use the tabs at the top to view the different sections of your credit report. You can use the option at the top-right to download your credit report.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v126234502
System operacyjny: 
Ostatnia modyfikacja: 19/06/2019