Andre produkter

Definere Internett-bruk for Norton

Med Kunnskap om nettverkskostnader kan du kontrollere hvor mye båndbredde Norton kan bruke. Kunnskap om nettverkskostnader er som standard slått på og satt til Automatisk. Hvis du bruker Windows 7 eller tidligere, er standardinnstillingen Ingen begrensning. Hvis du har en treg Internett-tilkobling, kan du redusere båndbredden som Norton bruker. Du kan også angi kommunikasjonsretningslinjer for alle nettverkstilkoblinger som datamaskinen bruker ved å endre innstillingene for Kunnskap om nettverkskostnader.

Definere Internett-bruk for Norton

 1. Start Norton.

  Hvis du ser vinduet My Norton, klikker du på Åpne ved siden av Enhetssikkerhet.

 2. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton.

 3. Klikk på Brannmur i vinduet Innstillinger.

 4. I fanen Generelle innstillinger, i raden Kunnskap om nettverkskostnader klikker du på Konfigurer. Hvis alternativet Konfigurer er deaktivert, flytter du På/av -bryteren til .

 5. I innstillingsvinduet Kunnskap om nettverkskostnad går du til Policy -kolonnen og klikker på rullegardinlisten ved siden av nettverkstilkoblingen du vil lage en policy for.

 6. Velg ett av følgende:

  • Automatisk Tillater at Norton-produktet kan motta alle oppdateringer av produktet og virusdefinisjonene ved å bruke kostnadspolicyen i Windows.

   Auto-alternativet er bare tilgjengelig i Windows 8 eller nyere.

  • Ingen begrensning Tillater at Norton kan bruke den nødvendige båndbredden til å motta alle produktoppdateringer og virusdefinisjoner. Hvis du bruker Windows 7 eller tidligere, er standardpolicyen Ingen begrensning.

  • Økonomi Gir Norton tilgang til Internett kun for å laste ned viktige produktoppdateringer og virusdefinisjoner. Hvis du har begrenset Internett-tilkobling, beskytter Økonomi deg mot kritiske sikkerhetstrusler.

  • Ingen trafikk Blokkerer Norton fra å koble seg til Internett. Hvis du velger denne policyen, kan ikke Norton motta kritiske virusdefinisjoner og programoppdateringer. Dette gjør datamaskinen sårbar for potensielle farer og virusangrep.

 7. Klikk på Bruke, og klikk deretter på OK.

 8. Klikk på Lukk i vinduet Innstillinger.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v54476820
Operativsystem: Windows
Sist endret: 06/01/2021