Andre produkter

Vanlige spørsmål: Opplåsing av hvelv uten passord

Med funksjonen Opplåsing av hvelv uten passord kan du låse opp Password Manager-hvelvet via en nettleser ved å godkjenne en varsling på mobilenheten din. Hver gang du starter skrivebordsnettleseren med Norton Password Manager-utvidelsen installert, sendes automatisk en varsling om å låse opp hvelvet til den registrerte mobilenheten.

Hvordan endrer jeg en registrert mobilenhet?

Hvis du vil endre den registrerte mobilenheten, må du fjerne den eksisterende enheten fra hvelvinnstillingene på den konfigurerte skrivebordsnettleseren og konfigurere funksjonen på nytt på en ny enhet.

Endre en registrert mobilenhet

 1. Åpne skrivebordsnettleseren, start Norton Password Manager-utvidelsen og logg på Norton-kontoen og hvelvet.

 2. Klikk på ikonet til nettleserutvidelsen for Norton Password Manager og deretter på Åpne Web-app.

 3. På siden Password Manager klikker du på Innstillinger.

 4. På siden Innstillinger, under Opplåsing av hvelv uten passord, klikker du på Rediger.

 5. På siden Innstillinger for mobil opplåsing klikker du på Endre enhet.

 6. Under Mine enheter velger du mobilenheten fra listen og klikker på Slå på.

Jeg vil ikke at varslingen om hvelvopplåsing skal sendes til mobilenheten hver gang jeg starter nettleseren. Hvordan gjør jeg det?

Du kan deaktivere Utfør alltid Opplåsing av hvelv uten passordved oppstart av nettlesere under innstillingene for Opplåsing av hvelv uten passord for Norton Password Manager-utvidelsen på din PC eller Mac.

Når sendes forespørselen om hvelvopplåsing til mobilen fra datamaskinen eller Mac-en?

Forespørselen om hvelvopplåsing sendes til mobilen hver gang du starter nettleseren eller logger på Norton-kontoen. For at Opplåsing av hvelv uten passord skal fungere må du ha installert leserutvidelsen for Norton Password Manager og slått på funksjonen Opplåsing av hvelv uten passord.

Skal jeg slå på funksjonen Opplåsing av hvelv uten passord på hver nettleser jeg bruker?

Ja. Funksjonen Opplåsing av hvelv uten passord må konfigureres uavhengig på hver nettleser som har Norton Password Manager-utvidelsen installert.

Kan jeg registrere flere mobilenheter for å godkjenne forespørselen om Opplåsing av hvelv uten passord fra PC-en eller Mac-en?

Nei. Du kan bare ha en enhet registrert om gangen for å godkjenne en forespørsel om hvelvopplåsing fra datamaskinen.

Kan jeg slå av funksjonen Opplåsing av hvelv uten passord?

 1. Åpne skrivebordsnettleseren, start Norton Password Manager-utvidelsen og logg på Norton-kontoen og hvelvet.

 2. Klikk på ikonet til nettleserutvidelsen for Norton Password Manager og deretter på Åpne Web-app.

 3. På siden Password Manager klikker du på Innstillinger.

 4. På siden Innstillinger, under Opplåsing av hvelv uten passord, klikker du på Rediger.

 5. Under Innstillinger for Opplåsing av hvelv uten passord klikker du på Slå av Opplåsing av hvelv uten passord.

En forespørsel om hvelvopplåsing ble sendt fra datamaskinen min, men jeg fikk ingen varsling på mobilen. Hva kan være årsaken?

Noen grunner til at du ikke mottar en varsling som forventet, kan være følgende:
 • Hvis mobilenheten ikke har en stabil Internett-tilkobling, er det mulig at du ikke vil motta varslingen med forespørsel om hvelvopplåsing.

 • Hvis varslingen for Norton Password Manager-appen er deaktivert på iOS-enheten, mottar du ikke varslingen. Aktiver varslingen for Norton Password Manager på iOS-enheten og start appen på nytt.

 • Hvis appen Norton Password Manager er avinstallert på mobilenheten, vil du ikke motta varslingen med forespørsel om Opplåsing av hvelv uten passord på mobilen.

 • Hvis enheten er i strømsparingsmodus, eller hvis batterioptimalisering er aktivert på appen, kan det hende at mobilen ikke mottar varslingen med forespørsel om hvelvopplåsing.

Jeg har mottatt en varsling med forespørsel om hvelvopplåsing på mobilen min, men når jeg klikker på Godta, får jeg en feilmelding. Hva kan være årsaken?

Her er flere mulige årsaker til at du ser en feilmelding når du godtar en forespørsel om hvelvopplåsing på mobilen:
 • Den viste tiden på mobilenheten er feil

 • Varslingen kan være utløpt

 • Mobilappen kan ha blitt avinstallert og installert på nytt på enheten

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v136450325
Operativsystem: Android;Mac;Windows;iOS
Sist endret: 22/09/2023