מוצרים אחרים

Make your passwords more secure

Here are a few simple ways to secure your accounts through better password practices:

  • Make your password a sentence: A strong password is a sentence that is at least 12 characters long. Focus on positive sentences or phrases that you like to think about and are easy to remember (for example, "I love country music."). Keep in mind, slightly quirky sentences are best since they are less common. On many sites, you can even use spaces!

  • Unique account, unique password: Having separate passwords for every account helps to thwart cybercriminals. At a minimum, separate your work and personal accounts and make sure that your critical accounts have the strongest passwords.

  • Write it down and keep it safe: Everyone can forget a password. Keep a list that's stored in a safe, secure place away from your computer. You can alternatively use a service like a password manager to keep track of your passwords.

Source: StaySafeOnline.org. © 2017 StaySafeOnline - NCSA. Used with Permission.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v126247096
מערכת הפעלה: 
שונה לאחרונה: 10/07/2020