מוצרים אחרים

Configure Norton Family house rules for search supervision

Search supervision is supported on Windows computer, Android phone and tablet, iPhone, and iPad.

Search supervision shows you the words, terms, and phrases your children search for on their device, giving you insights into their interests and helping you keep them safe from inappropriate content. You can also enable search filters on popular browsers to prevent explicit adult-oriented content from appearing in search results.

Norton Family monitors and records the search activities of your children on top search engines like Google, Bing, YouTube, Ask, and Yahoo.

You can use Norton website or Norton Family app for parents to view or update the house rules.

Norton website or Norton Family app for iOS

 1. Sign in to your account.

 2. Select the child for whom you want to set search supervision.

 3. On the Search section, click or tap settings icon and do the following steps.
 4. To start or stop Search supervision, move the On/Off switch to On or Off.

 5. Enable or disable search filters on popular browsers by moving the On/Off switch to On or Off.

Norton Family parental app for Android

 1. Open Norton Family parental control app in Parent mode.

 2. Tap the child whom you want to manage.

 3. Go to the Rules tab.

 4. Under Activities, tap Search supervision.

 5. To start or stop Search supervision, tap the Off or On button.

 6. Check Turn filters on option to prevent inappropriate content in the search results.

If you are using Google account to sign in to Norton Family account, make sure that you sign out from your Google account in your browser after finishing the Norton Family setup.

Need more help?

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v125229935
מערכת הפעלה: Android;Windows;iOS
שונה לאחרונה: 17/03/2022