Άλλα προϊόντα

Πρώτα βήματα για τη χρήση της λειτουργίας Norton Cloud Backup

Cloud Backup stores and protect important files and documents as a preventative measure to data loss due to hard drive failures, stolen devices and even ransomware.

Before running Norton Cloud Backup, create a backup set that specifies what files you want to back up. You can also specify where you want the files to be backed up and when you want the backup to run. You can backup files to the cloud using Norton Cloud Backup or to your own external drives.

STEP 1

Create a backup set

 1. Open your Norton device security product.

 2. In the My Norton dashboard, next to Cloud Backup, click the drop-down arrow and select Manage Backup Sets.

  You may have to scroll down to find the Cloud Backup tile.

 3. In the Backup Settings window, click Create New Set.

 4. In the window that appears, type a name for your backup set, and then click OK.

 5. On the What tab, under File Types, turn on one or more file categories that you want to back up.

 6. On the Where tab, in the Destination column, select Secure Cloud Storage.

  If you have not activated cloud backup, click the Activate for free link and follow the instructions.

 7. On the When tab, use the Schedule list to select the backup schedule that best suits your needs.

 8. Click Save Settings.

STEP 2

Run Norton Cloud Backup

 1. Open your Norton device security product.

 2. In the My Norton dashboard, next to Cloud Backup, click Run Backup.

 3. In the Run Backup window, wait for the backup task to complete. This may take some time depending on the size of the backup set.

 4. After the backup task is complete, click Close.

Tips

 • Norton Cloud Backup is available only on Windows.
 • You need to be signed in to your Norton product to use the Cloud Backup feature.
 • The first time you run a backup, your Norton product may take some time to examine and copy all the files on your computer. If your Internet connection is slow, the process may take longer.
 • Your Norton product does not back up your files automatically if the backup destination is local backup. Backing up to local storage devices needs your intervention.
 • If the backup does not complete, your Norton product suggests possible causes such as inadequate storage capacity or speed limitations. Always check that you are connected to the Internet when running a backup and that storage devices are connected and turned on.

Video: How to set up and run Cloud Backup


Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v19213795
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 05/09/2023