Άλλα προϊόντα

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την Ασφάλεια συσκευής Norton

Download and Install Norton device security on Windows

For China, Japan, and Korea: If your Norton product is not registered to your account, check the purchase confirmation email which includes the product key and link to download your Norton product. Once the installation is complete, follow the on-screen instructions to create an account to install on additional devices.

 1. Go to my.Norton.com and sign in with your Norton account email address and password.
 2. In the My Norton portal, click Download. Next, on the Get Started page, click Agree and Download.
 3. If you are installing on Windows 11/10 in S mode, click Get it from Microsoft and follow the prompts to install from the Microsoft store.
 4. Once the download completes run the installer from your browser, press Ctrl + J key, to open the Downloads window in your browser, and double-click the file that you downloaded. 
 5. If the User Account Control window appears, click Continue. 
            Follow the on-screen instructions to complete the installation.

Download and Install Norton device security on Mac

 1. Go to my.Norton.com and sign in with your Norton account email address and password.
 2. In the My Norton portal, click Download. Next, on the Get Started page, click Agree and Download.
 3. To install Norton product version 8.x or later, you need to have Mac OS X 10.10.x or later.
 4. Before you install, we recommend that you click Norton License Agreement and read your product license agreement.
 5. For detailed instructions, read Install Norton device security on Mac.

Install Norton device security on Android

 1. On the Norton 360 app screen in the Google Play Store app, Install.
 2. Read and accept the License and Services Agreement, acknowledge our Global Privacy Statement, and then tap Continue.
 3. Type your account email address and password, and then tap Sign In.
  • If you have not activated your Norton 360 app subscription yet, see Activate the Norton 360 app on your mobile device. Norton 360 app installation is now complete.
  • If you see any problems with installing Norton 360 app on your mobile device, make sure that your device has the latest version of Google Play Store app, and all the latest system updates installed.

Install Norton device security on iPhone or iPad

 1. Under Download Norton from App Store, tap Download on the App Store.

  You are now redirected to App Store.

  If you are on an iPad, tap Install on iPad and follow the on-screen instructions.

 2. Tap Get -> Install-> Done

 3. When the download finishes, tap Open to launch the Norton 360 app.

 4. Read and accept the License and Services Agreement, acknowledge our Global Privacy Statement, and then tap Continue.

 5. Type in your account email address and password, and then tap Sign In.


Video


Need more help?

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20090708112600EN
Λειτουργικό σύστημα: Android;Mac;Windows;iOS
Τελευταία τροποποίηση: 16/06/2022