Άλλα προϊόντα

Unable to update Norton 360 for iOS to the latest version

You may have problems updating Norton 360 for iOS if your iPhone or iPad has an old iOS version. To fix this, update your device to the latest version of iOS.

STEP 1

Update iOS

 1. Make sure that you are connected to the Internet.

 2. On your iOS device, go to Settings > General, and then tap Software Update.

 3. Tap Download and Install.

 4. To continue, tap Install.

 5. If prompted, enter your passcode.

  For more information on updating your iOS to the latest version, read this Apple support article.

  If the problem persists, go to Step 2.

STEP 2

Turn off Internet Security

 1. From the Home screen, launch Norton 360 for iOS app.

 2. Tap Internet Security .

 3. Next to Safe Web, move the slider to Off.

STEP 3

Update Norton

 1. From the Home Screen, launch App Store.

 2. At the top of the screen, tap your profile icon.

 3. Next to Norton 360, tap Update.

 4. Wait for the app download to finish.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v127609112
Λειτουργικό σύστημα: iOS
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023