Άλλα προϊόντα

Fix Norton Password Manager web form autofill problems

Certain websites, primarily banking sites display only the login field or the user name field in the webpage. After you submit the user name, it navigates to the second webpage which contains the password field or both the user name and password fields. These sites are categorized as split page login-based websites.

If the Norton Password Manager does not autofill the web form in a specific website, report it through Norton Feedback.

Configure Norton Password Manager for a split page login

You can use Norton Password Manager to save your login details only if the website uses a web-based form for the split page login.

 1. Open the website for which you want to save your login.

 2. If the vault is closed, click Unlock Vault option on the web browser.

 3. In the Unlock Vault window, type the password and click Open.

 4. Type your login credentials for the website and click Login or Sign in.

Add a login manually from the browser extension

 1. Open your browser.

 2. Click Norton Password Manager on the top-right corner of the browser.

 3. In the screen that appears, under Set Up Your Web Browser, click Next.

 4. Sign in to your account.

 5. Do one of the following:

  • If you have set up Mobile Unlock, click Approve on your mobile device to log in to your Norton Password Manager vault.

  • If you have not set up Mobile Unlock, click Enter your vault password on your Norton Password Manager browser extension.

 6. In the Unlock your vault window, type your vault password and click Unlock.

 7. Click the Norton Password Manager browser extension icon and click Open Web App.

 8. In the Password Manager window, under Logins, click the Sample alt text icon and add the new login in the Add A Login page.

 9. Click Save to save the login credentials.

 10. Click Close.

Add a login manually to the Norton Password Manager app for Android or iOS

 1. Launch the Norton Password Manager app.

 2. Type your passcode, or use Face ID or Touch ID to access your vault.

 3. Tap Logins.

 4. In the top-right corner, tap the + icon.

 5. In the Create New Login window, type a Title for the website.

 6. In the Login URL text box, type the URL of the website or paste the exact URL of the website from the web browser.

 7. In the Username text box, type the user name for the website.

 8. In the Password text box, type the password for the website.

 9. In the top-right corner, tap the icon to save the login credentials.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v59913692
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023