Άλλα προϊόντα

Message: "Browsing at Risk"

This message gets displayed in the Norton main window if the Norton Safe Web extension is not installed or is disabled in the default browser.

To resolve this problem, click Fix Now in the Norton main window. You are redirected to the default browser extension store. Follow the on-screen instructions to install the Norton Safe Web extension.

You can also manually add the extensions in your other browsers. To know more, read Add the Norton browser extensions.

Need more help?

Learn more about Norton Safe Web

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v133027155
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023