Άλλα προϊόντα

Message: "You have no remaining installs" while installing your Norton device security product

Your Norton protection can be installed on a limited number of devices depending on the subscription that you purchased. You have used up your licenses and need to remove a license from an unused device to allow installation on a new device. Follow the instructions to remove a license so that you can install your Norton product on a new device.

STEP 1

Remove license from an unused computer

 1. Sign in to your account.

  If you have obtained your product from a service provider, use the partner login link and partner challenge code, or 4-digit partner unit ID you received in your welcome mail.

 2. In the top-right corner of the page, hover over the account icon or photo and click My Subscriptions.

 3. On the My Account page, on the My Subscriptions tab, select the product you want to manage.

 4. Under the product, click Manage Licenses.

 5. In the pop-up window, choose the device that you no longer use, and then under Remove License, click the bin icon.

 6. Click Remove to confirm.

 7. To install Norton on a new device, click Download.

 8. In the Get Started page, click Send Download Link. Follow the on-screen instructions to download and install the product on a different device.

If you do not have a license to remove, you can buy more licenses to install on additional computers. In the My Subscription page, select your Norton product, and then click Download. In the Install Norton window, click Upgrade Your Service to buy more licenses.

STEP 2

Download and install your Norton product

 1. Sign in to your account.

 2. If you are not signed in to Norton already, you will be prompted to sign in. Type in your email address and password for Norton, and click Sign In.

  If you do not have an account, click Create an account, and then complete the sign-up process.

 3. In the Get Started window, click Download Norton.

 4. Click Agree and Download.

 5. Do one of the following depending on your browser:

  • For Windows: Press Ctrl + J key, to open the Downloads window in your browser, and double-click the file that you downloaded.

  • For Mac: Press Command + Option + L, to open the Downloads window in your browser, and double-click the file that you downloaded.

 6. If the User Account Control window appears, click Continue.

  Follow the on-screen instructions.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v116662565
Λειτουργικό σύστημα: Android;Mac;Windows;iOS
Τελευταία τροποποίηση: 11/01/2024