Άλλα προϊόντα

Error: "This product is not compatible with this computer's current operating system..." when installing Norton

You may also see the error "Norton product will not install in compatibility mode. Close this window and restart the installer in normal mode." These errors can appear if Norton is not compatible with your operating system or if you are running the installer in the compatibility mode.

Check Norton compatibility

The Norton that you want to install is compatible only with the following operating systems:

 • Microsoft Windows 11

 • Microsoft Windows® 10#

 • Microsoft Windows 8/8.1 or later (all versions).

 • Microsoft Windows 7 (all versions) with Service Pack 1 or later

 • Microsoft Windows Vista (all versions) with Service Pack 1 or later*

 • Microsoft Windows XP (32 bit) Home/Professional with Service Pack 3 or later*

*If you are on Windows Vista or Windows XP, your Norton client security software will no longer receive the new product updates that the customers on supported versions of Windows (Windows 10, Windows 8, and Windows 7) will receive.

However, your Norton client security software will continue to receive the latest malware definitions by LiveUpdate, vulnerability updates, and compatibility fixes. Norton Password Manager browser extension is no longer supported on Windows Vista and Windows XP. For more information, see Norton Maintenance Mode for Windows XP and Windows Vista.

#Norton 360 is compatible with Windows 11/10 in S mode and offers Norton Security Universal Windows Platform app.

Run Windows updates

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

   

  wuapp

  If you receive the User Account Control prompt, click Yes or Continue.

 3. In the left pane, click Check for updates.

 4. Follow the on-screen instructions.

Run Windows updates on Windows 11/10

 1. Click the start menu and in the search box type the following text.

   

  Windows Update
 2. Select Windows Update Settings.

 3. Click Install now.

Run the installer in normal mode

Make sure that you are not running the Norton installer in the compatibility mode.

 1. Right-click the Norton install file that you have downloaded, and click Properties.

 2. On the Compatibility tab, under Compatibility mode, uncheck Run this program in compatibility mode for.

 3. Install Norton.

Need more help?

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20090814170416EN
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2023