Άλλα προϊόντα

Δημιουργία λογαριασμών χρήστη σε Windows

Οι λογαριασμοί χρηστών επιτρέπουν σε πολλά άτομα να μοιράζονται έναν υπολογιστή. Κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να συνδεθεί στα Windows χρησιμοποιώντας το προσωπικό όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του. Κάθε χρήστης διαθέτει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις. Όταν τα παιδιά σας χρησιμοποιούν ξεχωριστούς λογαριασμούς χρήστη, η Norton Family μπορεί να παρακολουθεί κάθε παιδί ξεχωριστά.

Αν ο υπολογιστής διαθέτει μόνο έναν λογαριασμό χρήστη, αυτός ο λογαριασμός είναι ο λογαριασμός διαχειριστή. Συνιστάται η δημιουργία ενός τυπικού λογαριασμού χρήστη για κάθε παιδί που χρησιμοποιεί τον υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε ότι δεν μπορούν να εκτελούν εργασίες διαχειριστή, όπως η δημιουργία νέων λογαριασμών χρήστη.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v91580726
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/07/2020