Άλλα προϊόντα

Επιδιόρθωση προβλημάτων σύνδεσης στο Internet από πρόγραμμα με δυνατότητα Web

Αυτά τα βήματα ισχύουν για την τρέχουσα έκδοση των προϊόντων Norton. Αν διαθέτετε παλαιότερη έκδοση ή αν δεν γνωρίζετε την έκδοση του προϊόντος, επισκεφθείτε το Norton Update Center.

ΒΗΜΑ 1

Τροποποίηση κανόνων του προγράμματος τείχους προστασίας

 1. Εκκινήστε το Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 4. Στην καρτέλα Έλεγχος προγραμμάτων, στη στήλη Πρόγραμμα, κυλήστε προς τα κάτω έως ότου εντοπίσετε το εκτελέσιμο αρχείο για το πρόγραμμα που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

 5. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αν εντοπίσετε την καταχώριση για το εκτελέσιμο αρχείο του προγράμματος, αλλάξτε την επιλογή του στοιχείου Πρόσβαση σε Αποδοχή και μεταβείτε στη γραμμή 15.

  • Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε την καταχώριση για το εκτελέσιμο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 6. Αναζητήστε και επιλέξτε το εκτελέσιμο αρχείο για το πρόγραμμα που θέλετε να διαμορφώσετε και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 7. Επιλέξτε το στοιχείο Μη αυτόματη διαμόρφωση από την αναπτυσσόμενη λίστα και κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

 8. Στο παράθυρο Προσθήκη κανόνα, επιλέξτε το στοιχείο Αποδοχή και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 9. Επιλέξτε το στοιχείο Συνδέσεις με άλλους υπολογιστές και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 10. Επιλέξτε το στοιχείο Οποιοσδήποτε υπολογιστής και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 11. Για να εφαρμόσετε αυτόν τον κανόνα σε όλες τις θύρες, επιλέξτε το στοιχείο Όλοι οι τύποι επικοινωνίας (όλες οι θύρες, τοπικές και απομακρυσμένες) και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 12. Επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία καταχώρισης στο αρχείο καταγραφής Ιστορικού ασφαλείας και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 13. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για αυτόν τον κανόνα και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 14. Ελέγξτε τις πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον κανόνα. Αν είναι σωστές, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

 15. Στο παράθυρο Τείχος προστασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή Κλείσιμο.

  Αν το πρόβλημα επιμείνει, μεταβείτε στο Βήμα 2.

ΒΗΜΑ 2

Αλλαγή επιπέδου αξιοπιστίας του υπολογιστή δικτύου

 1. Εκκινήστε το Norton.

  Αν εμφανίζεται το παράθυρο Το Norton μου, δίπλα στο στοιχείο Ασφάλεια συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 4. Στην καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις, στην ενότητα Ρυθμίσεις δικτύου, δίπλα στο στοιχείο Αξιοπιστία δικτύου κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση.

 5. Στο χάρτη δικτύου, κάντε κλικ στο όνομα του υπολογιστή δικτύου για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο αξιοπιστίας.

 6. Στην ενότητα Επίπεδο αξιοπιστίας, επιλέξτε το στοιχείο Πλήρης αξιοπιστία από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα στην επιλογή OK.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

  Αν το πρόβλημα επιμένει, μεταβείτε στο Βήμα 3.

ΒΗΜΑ 3

Απεγκατάσταση προϊόντος ασφαλείας τρίτου κατασκευαστή εκτός της Symantec

  Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει λόγω διένεξης με ένα προϊόν ασφαλείας τρίτου κατασκευαστή εκτός της Symantec που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Αν δεν διαθέτετε προϊόν ασφαλείας τρίτου κατασκευαστή εκτός της Symantec, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

  Μπορείτε επίσης να διαβάσετε την τεκμηρίωση του προγράμματος ή να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για οδηγίες σχετικά με την κατάργηση προϊόντων ασφαλείας τρίτου κατασκευαστή εκτός της Symantec από τον υπολογιστή σας.

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

  appwiz.cpl

 3. Στη λίστα των ήδη εγκατεστημένων προγραμμάτων, επιλέξτε το προϊόν ασφαλείας τρίτου κατασκευαστή εκτός της Symantec και κάντε κλικ στην επιλογή Απεγκατάσταση ή Κατάργηση.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

 5. Όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v74038782
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/07/2019