Άλλα προϊόντα

Error: "Norton AntiVirus Auto-Protect could not load the scan engine. Please run LiveUpdate..." on Mac

To fix this problem, uninstall your Norton product using the RemoveNortonMacFiles tool and then reinstall it.

STEP 1

Download and run RemoveNortonMacFiles as an administrator

  RemoveNortonMacFiles removes all the folders that Norton installers created, and all the files within those folders including any that you have created.

 1. Download the RemoveNortonMacFiles.zip file.

 2. Click the Finder icon in the Dock.

 3. In the Finder window, click Downloads in the left pane under Favorites.

 4. Do one of the following:

  • If you downloaded the file using Safari browser, open the RemoveNortonMacFiles folder.

  • If you downloaded the file using the Mozilla Firefox or Google Chrome browsers, double-click the RemoveNortonMacFiles.zip file to expand it, and then open the RemoveNortonMacFiles folder.

 5. In the RemoveNortonMacFiles folder, control-click the RemoveNortonMacFiles.command file, and then click Open with > Terminal (default).

  To run this tool, you must be logged on with an Administrator account and a non-blank password.

 6. Do one of the following:

  • If you have not uninstalled Norton application on your macOS 10.15.x or later, a message appears in the Terminal window that prompts to drag and drop Norton from Applications folder to Trash. Go to step 7.

  • If you have macOS 10.14.x and earlier, OR if you already uninstalled Norton on your macOS 10.15.x or later, go to step 13.

 7. In the Terminal window, press return to open the Applications folder in Finder.

 8. In the Applications folder, select the Norton application, and then drag and drop it to the Trash.

 9. When you see a prompt, type your administrator account password, and then click OK.

 10. In the Norton installer window, click Uninstall.

 11. If you see a prompt, type your administrator account password, and then click Install Helper.

 12. When the Norton uninstall finishes, run the RemoveNortonMacFiles.command file in Terminal again.

  For more information, refer to the instructions in step 5 above.

 13. In the Terminal window, type your administrator password, and then press return.

  When you type your password, no characters appear.

 14. To remove all Norton files and folders, type 1.

  If you want to quit RemoveNortonMacFiles without removing any files, type 2.

 15. Press return.

  RemoveNortonMacFiles tool removes all of the Norton files.

 16. When the RemoveNortonMacFiles tool finishes removing the Norton files, in the Terminal window, type y, and press return to restart your Mac.

  Before you press return, make sure that you save your work in other open applications.

STEP 2

Install Norton

 1. Sign in to your account

 2. Type in your email address and password for Norton, and click Sign In.

 3. In the My Norton portal, click Download.

 4. In the Get Started page, click Agree & Download.

 5. When the download finishes, double-click the file that you downloaded to launch the Norton installer.

 6. In the Norton installer window, select I want to join Norton Community Watch, and click Install to start the installation.

 7. When you see a prompt for Install Helper tool, type your administrator password and then click Install Helper.

 8. When prompted, in the Norton installation window, click Restart.

 9. After restarting your Mac, in the Norton installation window that appears, click Open Now to open System Preferences.

 10. In the Security & Privacy preferences window, on the General tab, click the lock icon at the bottom, type your administrator password and click Unlock.

 11. Next to System software from application Norton was blocked from loading, click Allow. Exit the System Preferences window.

 12. In the Norton installation window, click Continue.

 13. In the Norton Installation window, click Open to go to the Security & Privacy settings.

  To complete the Norton installation on macOS 10.15.x or later, you need to allow Full Disk access to Norton.

 14. In the Security & Privacy preferences window, on the Privacy tab, click the lock icon at the bottom, type your administrator password and click Unlock.

 15. In the left pane, select Full Disk Access, and then check Norton System Extension in the right pane. Exit the System Preferences window.

 16. In the Installation Successful window, click Restart.

  You must restart your computer to complete the installation process.

 17. In the Norton installation window, click Next, and then click Complete.

 18. If prompted to activate, type your email address and password to sign in to Norton. From the list of available licenses in your account, select your license and click Next.

  Norton installation is now complete.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v71245565
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 21/08/2020