Άλλα προϊόντα

Message: "Attention Required: Internet Security - Browsing at risk" in Norton 360

After updating your iOS operating system to 15.0 or later version, you may see the Internet Security feature as disabled. To fix this problem, read Fix Norton Internet Security if it is disabled after updating your iOS operating system to 15.0 or later version

This message appears if the Internet Security feature in Norton 360 is turned off. To fix this problem, turn on Internet Security.

Turn on Internet Security

  1. From the Home screen, launch the Norton 360 app.

  2. Tap Internet Security.

  3. Next to Safe Web, move the slider to turn it on.

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v135634794
Λειτουργικό σύστημα: iOS
Τελευταία τροποποίηση: 23/03/2022