Άλλα προϊόντα

Fix problem with Google or YouTube pages appearing in different language when connected to Norton Secure VPN

After you connect to the VPN, Norton Secure VPN masks your IP address and other information that Google uses to determine your language preference. Google's systems attempt to use the information about Norton Secure VPN network to determine your preferred language.

Norton users are all over the world, so using VPN services like Norton Secure VPN makes it difficult for Google to accurately determine your language preference based on the VPN information. As a result, you occasionally see the Google or YouTube pages in a different language other than your preferred language.

In the meantime, if you experience this problem, you can access Google.com without language redirection at:

http://google.com/ncr

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v117552099
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 03/06/2019