Άλλα προϊόντα

Configure the proxy server for Norton Family

Proxy exception for Norton Family

If you use a proxy server to access the Internet, make sure that you add the following Norton Family servers to the exception list:

  • spoc.norton.com

  • o2comm-prd.norton.com

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: kb20090520161845EN
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 02/11/2021