Jiné produkty

Odstranění běžných problémů pomocí aplikace Norton Family ve vašem zařízení se systémem iOS

Norton Family umožňuje dětem bezpečně využívat internet v jejich zařízeních s iOS a současně vás informuje o jejich aktivitách, abyste jim mohli pomoct, kdykoli je potřeba. Následuje několik běžných problémů, které souvisejí s aplikací Norton Family pro iOS, a kroky pro jejich odstranění.

V zařízení mého dítěte s iOS zmizí nainstalované aplikace

Když je v zařízení dítěte s iOS aktivní večerka nebo když aktivujete funkci Okamžité zamknutí, Norton Family skryje aplikace nainstalované z obchodu App Store, a to včetně aplikace Norton Family a několika výchozích aplikací.
Na rozdíl od Androidu nedojde k úplnému zamknutí zařízení dítěte s iOS. Po ukončení večerky nebo v případě odemknutí zařízení se dítěti znovu zobrazí všechny skryté nainstalované aplikace včetně Norton Family.
Aplikace mohou být seřazeny podle abecedy. Řekněte dítěti, že se jedná o standardní chování a že nebudou odebrány žádné jeho aplikace. Doporučte také dítěti, aby aplikace neseskupovalo do složek.

Aplikace se nezobrazí ani po ukončení večerky nebo po odemknutí

K tomuto problému může dojít v důsledku problémů se sítí. Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte následovně:
 1. Přihlaste se ke svému účtu.
 2. Vyberte dítě, v jehož zařízení dochází k tomuto problému.
 3. Klikněte na možnost Zamknout zařízení dítěte a potom na tlačítko Zamknout.
 4. Znovu v profilu dítěte klikněte na možnost Odemknout zařízení dítěte a potom na tlačítko Odemknout.

V zařízení mého dítěte se systémem iOS nepracují některé funkce dohledu

Pokud se domníváte, že dítě může získat přístup k blokovanému obsahu, zajistěte splnění následujících podmínek:
 • V zařízení dítěte se systémem iOS jste nastavili některé funkce, aby aplikace Norton Family fungovala co nejlépe. Další informace najdete v části Nastavení aplikace Norton Family v zařízení iPhone nebo iPad dítěte.
 • Nastavili jste úroveň omezení podle věku dítěte.
 • Dítě nezměnilo žádná nastavení, která jsou nutná pro dohled pomocí aplikace Norton Family.
  K zobrazení takových aktivit dítěte můžete použít web Nortonu nebo aplikaci Norton Family pro rodiče. Pokud používáte zařízení s Androidem, můžete aktivovat oznámení aplikací s funkcí rodičovského zámku a nechat si tak zasílat rychlé zprávy s výstrahami o aktivitách spojených s dohledem nad dobou používání a neoprávněnými změnami obsahu.
 • Dítě pro své aktivity na internetu používá jen prohlížeč Norton Family.
 • Domácí pravidla jsou zapnuta a obsahují nezbytná nastavení.

Mám problémy s instalací profilu do zařízení mého dítěte

K tomuto problému může dojít, pokud již máte v zařízení nainstalovaný profil. Další informace a řešení najdete v článku Řešení problémů s instalací profilu.

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v131388548
Operační systém: iOS
Poslední úprava: 06. 09. 2023