Jiné produkty

Nastavení funkce Okamžité zamknutí a kódu PIN

Okamžité zamknutí je funkce dostupná ve verzi , díky níž můžete dětem zakázat používat zařízení, která jsou připojena k internetu. Způsob jejího fungování závisí na typu zařízení dítěte. Pokud je funkce Okamžité zamknutí zapnuta, změní se barva ikony zámku v zařízení dítěte na červenou.

Pomocí kódu PIN může vaše dítě odemknout své zařízení s Androidem v případě mimořádné události, i když již dosáhlo svého časového limitu. Stejný kód PIN se používá pro funkci Okamžité zamknutí.

Chcete-li funkci Okamžité zamknutí zapnout nebo vypnout a nastavit kód PIN, přihlaste se k účtu Norton nebo použijte aplikaci Norton Family s funkcí rodičovského zámku.

Webové stránky Norton

Zařízení se systémy Windows a Android

Chcete-li funkci Okamžité zamknutí aktivovat v zařízeních se systémy Windows a Android, je třeba nastavit kód PIN. Pokud je tato funkce aktivována, zůstanou zařízení zcela zamknuta, a to až do okamžiku, než je odemknete nebo než dítěti sdělíte kód PIN pro odemknutí. Dítě však může přijímat hovory od jakékoli osoby, ale volat může pouze povoleným kontaktům, které jste nastavili.

 1. Přihlaste se ke svému účtu.

 2. Vyberte dítě, jehož zařízení chcete zamknout.

 3. Klikněte na ikonu .
 4. Pokud je okno PIN zobrazeno šedě, nastavte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Zapnuto.

  Funkci Okamžité zamknutí nelze používat, pokud je kód PIN deaktivován.

 5. Pokud je nastavení kódu PIN v pořádku, tak kliknutím na možnost Zamknout funkci Okamžité zamknutí aktivujte. Chcete-li kód PIN změnit, postupujte podle následujícího kroku.

 6. Aktuální kód PIN zobrazíte kliknutím na ikonu Pokud chcete kód PIN změnit, klikněte na možnost Upravit, zadejte nový čtyřmístný kód PIN a potom klikněte na tlačítko Uložit.
 7. V okně Kontakty pro případ nouze klikněte na možnost Spravovat, přidejte kontakt pro případ nouze a potom klikněte na tlačítko Uložit.

  Do seznamu povolených kontaktů můžete přidat až šest kontaktů. Toto okno se zobrazí pouze v případě, že je dítěti přiřazeno zařízení se systémem Android, které umožňuje telefonování.

 8. Klikněte na možnost Zamknout.

 9. Chcete-li zařízení odemknout, klikněte na ikonu v profilu dítěte znovu a potom klikněte na možnost Odemknout.

  Vaše dítě může k odemknutí svého zařízení použít také kód PIN.

Zařízení se systémem iOS

Do zařízení se systémem iOS je potřeba nainstalovat profil, aby funkce Okamžité zamknutí fungovala správně. V zařízeních se systémem iOS se při okamžitém zamknutí pouze skryjí nainstalované aplikace, a to včetně aplikace Norton Family a výchozích aplikací, jako jsou aplikace Safari, iTunes Store, App Store a Fotoaparát. Nedojde k úplnému zamknutí zařízení dítěte se systémem iOS.

 1. Přihlaste se ke svému účtu.

 2. Vyberte dítě, jehož zařízení chcete zamknout.

 3. Klikněte na ikonu .
 4. Pokud se zobrazí možnosti Kód PINKontakty pro případ nouze, proveďte následující akce, jinak pokračujte krokem 4:

  Pokud jsou v rámci vašeho účtu používána pouze zařízení se systémem iOS, tyto možnosti se nezobrazí.

  • Pokud je okno PIN zobrazeno šedě, nastavte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Zapnuto.

   Pokud je kód PIN deaktivován a nejsou přidány kontakty pro případ nouze, nelze funkci Okamžité zamknutí používat.

  • Pokud je nastavení kódu PIN a kontaktů pro případ nouze v pořádku, tak kliknutím na možnost Zamknout funkci Okamžité zamknutí aktivujte.

  • Chcete-li kód PIN nebo kontakty pro případ nouze změnit, postupujte podle následujících kroků a potom klikněte na možnost Zamknout.

   • Aktuální kód PIN zobrazíte kliknutím na ikonu Pokud chcete kód PIN změnit, klikněte na možnost Upravit, zadejte nový čtyřmístný kód PIN a potom klikněte na tlačítko Uložit.
   • V okně Kontakty pro případ nouze klikněte na možnost Spravovat, přidejte kontakt pro případ nouze a potom klikněte na tlačítko Uložit.

   Do seznamu povolených kontaktů můžete přidat až šest kontaktů. Toto okno se zobrazí pouze v případě, že je dítěti přiřazeno zařízení se systémem Android, které umožňuje telefonování.

 5. Klikněte na možnost Zamknout.

 6. Chcete-li zařízení odemknout, klikněte na ikonu v profilu dítěte znovu a potom klikněte na možnost Odemknout.

  Vaše dítě nemůže zařízení se systémem iOS odemknout pomocí kódu PIN.

  Po odemknutí zařízení dítěte se systémem iOS se nainstalované aplikace seřadí podle abecedy. Řekněte dítěti, že se jedná o standardní chování a že nebudou odebrány žádné jeho aplikace. Doporučte také dítěti, aby aplikace neseskupovalo do složek.

  Před zamknutím

  Po zamknutí

Aplikace Norton Family pro systém Android nebo iOS

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V systému Android otevřete aplikaci Norton Family s funkcí rodičovského zámku v rodičovském režimu.

  • V systému iOS otevřete aplikaci Norton Family pro rodiče.

 2. Najděte dítě, jehož nastavení chcete spravovat.

 3. Chcete-li zamknout všechna zařízení svého dítěte, klepněte vedle položky Okamžité zamknutí na ikonu a proveďte následující akce:
  • Pokud je nastavení kódu PIN a kontaktů pro případ nouze v pořádku, tak klepnutím na možnost Zamknout funkci Okamžité zamknutí aktivujte.

  • Pokud je kód PIN deaktivován, klepněte na něj a aktivujte jej. Pokud chcete zobrazit aktuální kód PIN, klepněte na ikonu

   Pokud je kód PIN deaktivován a nejsou přidány kontakty pro případ nouze, nelze funkci Okamžité zamknutí používat.

  • Pokud není kód PIN nastaven, aktivujte jej a poté zadejte čtyřmístný kód PIN, který si vyberete.

  • Klepněte na možnost Kontakty pro případ nouze, na možnost Přidat číslo nebo na ikonu a přidejte kontakt pro případ nouze.
 4. Chcete-li odemknout všechna zařízení svého dítěte, klepněte vedle položky Okamžité zamknutí na ikonu > Odblokovat.

Potřebujete další pomoc?

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v128027590
Operační systém: Android;Windows;iOS
Poslední úprava: 06. 09. 2023