Diğer ürünler

Norton Ün Taraması

Norton Ün Taraması penceresi en son Ün Taraması sonuçlarını sağlar.

Norton 360 Online aşağıdaki İtibar Tarama türlerini manuel olarak çalıştırmanızı sağlar:

 • Hızlı İtibar Taraması

 • Tam Sistem İtibar Taraması

 • Özel ün taraması

Hızlı İtibar Taraması yaptığınızda Norton 360 Online çalışan işlemleri ve yüklü programlardaki İlgilenilen Dosyalar'ı değerlendirmeye alır. Tam Sistem İtibar Taramasını çalıştırdığınızda Norton 360 Online bilgisayarınızda bulunan İlgilenilen Dosyalar'ı değerlendirmeye alır. Özel ün taraması yaptığınızda, Norton 360 Online taramak istediğiniz sürücü, klasör veya dosyayı seçmenizi sağlar.

İtibar Tarama, belirli filtreleme ölçütleri temelinde dosyaları filtreler ve filtrelenen dosyalar üzerinde Sicile Dayalı Ağ Taraması uygular. İtibar Tarama .exe dosyalarını, .scr dosyalarını, .sys dosyalarını, .dll dosyalarını, .drv dosyalarını, .ocx dosyalarını ve .msi dosyalarını filtreler ve analiz eder.

Norton 360 Online taranan dosyaların ün bilgilerini Norton Ün Taraması penceresinde gösterir.

Norton 360 Online en son taramanıza ait ün bilgilerini birleştirir ve farklı grafik biçimlerini kullanarak ün bilgilerini sunar.

Norton Ün Taraması penceresinin en üstünde aşağıdaki istatistikler gösterilir:

Güven Düzeyi

Bilgisayarınızdaki dosyaların ortalama güven seviyesini gösterir.

Dosyaların güven seviyeleri aşağıdaki farklı kategorilere gruplanmıştır:

 • Güvenilir : Norton Tarafından Güvenilen dosyaları gösterir.

 • İyi : Dosyaların İyi güven seviyesine sahip olduğunu gösterir.

 • Bilinmiyor : Dosyaların Kanıtlanmamış güven seviyesine sahip olduğunu gösterir.

 • Zayıf : Dosyaların Zayıf veya Kötü güven seviyesine sahip olduğunu gösterr.

Güven Düzeyi grafiği altında aşağıdaki ayrıntıları da görüntüleyebilirsiniz:

 • Bilgisayarınızda güvenilir : Bilgisayarınızdaki iyi, Norton Tarafından Güvenilen ve kullanıcı tarafından güvenilen dosyaların ortalama yüzdesini belirtir.

 • Ort. topluluk tarafından güvenilen : Bilgisayarınızdaki iyi, Norton Tarafından Güvenilen ve kullanıcı tarafından güvenilen dosyaların ortalama yüzdesini belirtir. Symantec Norton Community'den bilgi alır.

Yaygınlık

Bilgisayarınızdaki dosyaların ortalama yüksek kullanım yaygınlığını gösterir.

Aşağıdaki kategoriler bilgisayarınızdaki dosyaların yaygınlığını açıklamaktadır:

 • Çok Az Sayıda Kullanıcı : Kullanıcı yaygınlığı çok düşük olan dosyaları gösterir.

 • Az Sayıda Kullanıcı : Kullanıcı yaygınlığı ortalama düzeyde olan dosyaları gösterir.

 • Çok Sayıda Kullanıcı : Kullanıcı yaygınlığı yüksek olan dosyaları gösterir.

Yaygınlık grafiği altında aşağıdaki ayrıntıları da görüntüleyebilirsiniz:

 • Bilgisayarınızda yüksek yaygınlık : bilgisayarınızda yüksek kullanıcı yaygınlığına sahip olan ortalama dosya sayısını gösterir.

 • Ort. topluluk yaygınlığı : Norton Community kullanıcıları arasında yüksek kullanıcı yaygınlığı olan dosyaların ortalama sayısını gösterir.

Denge

Bilgisayarınızdaki dosyaların denge derecelendirmesini gösterir.

Denge derecelendirmesi programların hangi sıklıkta çöktüklerine bağlıdır. Farklı denge derecelendirmeleri şu şekildedir:

 • Güvenilir : Programın güvenilir olduğunu gösterir.

 • Dengeli : Programın karşılaştırmalı olarak dengede olduğunu gösterir. Ancak, bazen çöker

 • Hafif Dengesiz : Programın dengesinin arada bozulduğunu gösterir.

 • Dengesiz : Programın dengede olmadığını gösterir.

 • Çok Dengesiz : Programın sık sık çöktüğünü gösterir.

 • Denge Bilinmiyor : Programın çökme geçmişinin bilinmediğini gösterir.

Denge derecelendirmeleri işletim sisteminize göre farklılık gösterir.

Norton Ağı

Bilinen sağlam ve bozuk dosyaların ayrıntılarını gösterir.

Norton Community'de bulunan güvenilir dosyaların sayısını görüntüleyebilirsiniz. Norton Community'de Symantec tarafından analiz edilen toplam dosya sayısını da görebilirsiniz.

Norton Ün Taraması penceresinin altında taranan her öğe için aşağıdaki ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz:

Dosya Adı

Dosya adını ve türünü gösterir.

Dosya Sicili penceresinde dosya hakkında ek ayrıntılar görüntülemek için bir dosya adını tıklatabilirsiniz.

Güven Düzeyi

Dosyaya atanan güven düzeyini gösterir.

Symantec, bir dosyanın güven düzeyini belirlemek için o dosyayla ilgili dijital imza ve sağlama değeri gibi özel bilgileri analiz eder. Symantec, Norton Community Watch verileri ve Symantec analizini kullanarak dosyada gerçekleştirilen istatistik değerlendirme yoluyla dosyayı derecelendirir.

Symantec, itibar dosyalarına aşağıdaki güven düzeylerini atar:

 • Güvenilir : Symantec, bu dosyanın güvenilir olduğuna dair çok sayıda belirti saptamıştır.

 • İyi : Symantec, bu dosyanın güvenilir olduğuna dair çok sayıda belirti saptamıştır.

 • Kanıtlanmamış : Symantec, bu dosya hakkında, dosyaya bir güven düzeyi atamasına yetecek kadar bilgi sahibi değildir.

 • Zayıf : Symantec, bu dosyanın güvenilir olmadığına ilişkin birkaç belirti görmüştür.

 • Kötü : Symantec, bu dosyanın güvenilir olmadığına dair çok sayıda belirti saptamıştır.

Güven düzeyi Kötü veya Zayıf olan bir dosyanız varsa, Norton 360 Online güven düzeyinin yanında kırmızı çarpı işareti (x) gösterir. Kırmızı çarpı (x) simgesini tıklatarak şüpheli dosyayı karantinaya alabilirsiniz.

Yaygınlık

Dosyanın topluluk kullanım düzeyini gösterir.

Ayrıca bir dosyanın topluluk kullanımına bakarak da o dosyanın güvenlik standartlarına uygunluğunu belirleyebilirsiniz. Symantec, bir dosyanın güvenilirliğini değerlendirmek ve dosyayı İyi dosya olarak sınıflandırmak için katı kuralları olan bir istatistiksel yöntem kullanır.

Kaynak Kullanımı

Dosyanın sistem kaynağını kullanma seviyesini gösterir.

Kullanım seviyeleri aşağıdaki gibidir:

 • Düşük : Dosyanın sistem kaynaklarını asgari seviyede tükettiğini gösterir.

 • Orta : Dosyanın daha fazla sistem kaynağını tükettiğini gösterir.

 • Yüksek : Dosyanın maksimum seviyede sistem kaynağı tükettiğini gösterir.

 • Bilinmiyo : Dosyanın bilgisayarınızda eylem yapmadığını gösterir.

Denge

Dosyanın denge derecelendirmesini gösterir.

Denge derecelendirmesi programın ne sıklıkta çöktüğüne bağlıdır. Farklı denge derecelendirmeleri şu şekildedir:

 • Güvenilir : Programın güvenilir olduğunu gösterir.

 • Dengeli : Programın karşılaştırmalı olarak dengede olduğunu gösterir. Ancak, bazen çöker

 • Hafif Dengesiz : Programın dengesinin arada bozulduğunu gösterir.

 • Dengesiz : Programın dengede olmadığını gösterir.

 • Çok Dengesiz : Programın sık sık çöktüğünü gösterir.

 • Bilinmiyor : Programın çökme geçmişinin bilinmediğini gösterir.

Denge derecelendirmeleri işletim sisteminize göre farklılık gösterir.

Hızlı İtibar Taraması Çalıştırma

Tam Sistem İtibar Taraması Çalıştırma

Özel ün taramasını yapıyor

İtibar Taraması sonuçları hakkında

Teşekkür ederiz!

Norton Destek'i kullandığınız için teşekkür ederiz.

< Geri

Bu çözüm sorunumun üstesinden gelmemi kolaylaştırdı.

Evet Hayır

Bu çözümü geliştirmemize yardımcı olun.

Bu deneyimin geliştirilmesine yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.

Şimdi ne yapmak istersiniz?

Çözümleri tarayın ya da Bize Ulaşın.

DOCID: v36688460_N360_N360SOS_6_tr_tk
İşletim Sistemi: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Son değişiklik tarihi: 23/04/2011